Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.09.2020 19:42:12 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

Aktuality

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o historii i současnost města Jablonného v Podještědí, jeho integrovaných obcí a nejbližšího okolí.

 
Společnost není uzavřenou skupinou. Rádi uvítáme do svých řad nové členy, ale i ostatní zájemce. Naše akce jsou přístupné široké veřejnosti. Akce jsou ZDARMA, pokud není uvedeno jinak.
Schůzky se konají každé druhé pondělí v měsíci (s výjimkou prázdnin) v zasedací místnosti MěÚ v Jablonném v Podještědí.
 
 
 
POZOR ZMĚNA
Městská knihovna Jablonné v Podještědí
a Společnost přátel historie města
Vás co nejsrdečněji zvou
v pondělí 14. září 2020 v 17 hodin
do zasedací síně MěÚ
v Jablonném v Podještědí
na přednášku a besedu
PhDr. Renaty Mauserové 
 
Drahý Padremo
 
   Plakát ke stažení ZDE 
 
 
 
 
přednáška Lenky Slívové
 
Charlotta, žena T. G. M.
se ruší
 
 
 
      Plakát ke stažení ZDE 

Charlotta, žena T. G. M.

           Pozvání paní Dany Zpěvákové do Jablonného přijala spisovatelka Lenka Slívová, která je autorkou knihy Charlotta, žena T. G. M. Jaké to bylo žít s Masarykem. A právě osudy ženy prvního československého prezidenta budou tématem zářijové přednášky a besedy s názvem Charlotta, žena T. G. M. Zaměříme se na zajímavé události z jejího života a důležité stránky její mnohostranné a výrazné osobnosti.

 

          Charlottu s T. G. Masarykem pojil výjimečný vztah. Pro svého muže opustila veškerý zajištěný svět v americkém Brooklynu a vydala se s ním přes oceán do Čech. Kvůli lásce šla z bohatství do chudoby, ze svobodomyslné demokratické Ameriky do Habsburské monarchie. Jak se jí v Čechách žilo? Masaryk chtěl opustit Čechy a jen ona mu zabránila v emigraci. Byla ženou mnoha paradoxů. Byla originální myslitelkou i příliš hodnou mámou. Znala to, co leckterá žena, když se tříštila v aktivitách pro své čtyři děti, a z těch sil co jí zbyly, obětavě pomáhala Tomáši Garrigue Masarykovi v jeho činnostech. Byla zasvěcena do všeho, co dělal její manžel. S ní konzultoval své knihy i politické činy. Ač byla nesmírně inteligentní, trpěla pochybami, když se s ním srovnávala. Zdálo se jí, že toho sama mohla vykonat mnohem víc. S jistou nadsázkou se dá říct, že pro ni byl jejím životním dílem Masaryk. Kde ho jiný opouštěli, ona zůstávala, a o to víc mu byla oddaná. Až fanaticky věřila v jejich společné životní poslání poslání, které ji umožnilo setrvávat ve válečných Čechách a zvládnout mimořádně vypjaté situace, které ohrožovaly ji i celou rodinu.

 

Autorka knihy Lenka Slívová vystudovala bohemistiku na Karlově univerzitě se zaměřením na literární historii, studovala také filozofii a další společenské vědy na Ostravské univerzitě. Pracovala v několika vydavatelstvích, mediálních agenturách a ve zpravodajství jako recenzentka, překladatelka a editorka. Zajímá se o zajímavé ženské osudy.

 

 

 

 

 

 

˜™–—˜™–—˜™–—˜—˜—

******************************************

 PROHLÍDKY PO MĚSTĚ

 

          Od května do září připravilo Město Jablonné v Podještědí ve spolupráci se Společností přátel historie města pro návštěvníky komentované prohlídky po městě. Přibližně hodinová prohlídka Vás seznámí se stručnou historií města a jeho nejvýznamnějších památek: morový sloup, městské opevnění se zbytky pražské brány, bývalým farním kostelem, bazilikou sv. Vavřince a sv. Zdislavy, budovou bývalého okresního úřadu, zámečkem Pachtů z Rájova či špitální kaplí sv. Volfganga. Prohlídka zahrnuje pouze exteriéry.

          Prohlídky možné vždy po předchozím objednání (minimálně dva dny předem) na tel.: 487 829 972 nebo e-mail: infocentrum@jvpmesto.cz, pro minimální počet 5-ti zájemců. Jednotná cena 25,- Kč na osobu.

          Sraz účastníků před informačním centrem v Jablonném. Provází členové Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí.


 

************************************** 

 

 

Připravujeme:

  


Změna programu vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, konají se přednášky v zasedací místnosti městského úřadu v Jablonném v Podještědí.

Přednášky jsou přístupné zdarma všem zájemcům bez ohledu na členství. 

 

 

800 let od narození Zdislavy z Lemberka

 

Město Jablonné v Podještědí si významné výročí 800 let od narození sv. Zdislavy v roce 2020 připomene řadou akcí. Jedna z nich začíná již letos. Jedná se o internetovou vědomostní soutěž pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje. Soutěž se koná pod záštitou pana hejtmana Martina Půty a na základě finančního příspěvku od Libereckého kraje (příloha č. 2). Upozornění: Účast školy potvrďte do 15. listopadu 2019 na adresu: siftova@doctrina.cz. Pro potřeby registrace stačí název a adresa školy a předpokládaný počet řešitelů v jednotlivých kategoriích.

V roce 2020 si připomeneme významné výročí, 800 let od narození patronky Libereckého kraje a jediné svaté, která v našem kraji žila, sv. Zdislavy z Lemberka.

S jejím působením je úzce spjat nejen hrad Lemberk, kde sv. Zdislava sídlila, ale i město Jablonné v Podještědí. Zde založila klášter dominikánů, zde nalezla i místo svého posledního odpočinku. Nad jejím hrobem byl vybudován nádherný barokní chrám, povýšený v roce 1996 papežem Janem Pavlem II. na Baziliku minor sv. Zdislavy a sv. Vavřince. Toto místo je již od 13. století centrem uctívání světice a proslulým, hojně navštěvovaným poutním místem.

Město Jablonné v Podještědí si významné výročí narození sv. Zdislavy připomene řadou akcí. Součástí oslav se stane také internetová vědomostní soutěž „Svatá Zdislava a Liberecký kraj“, určená všem žákům a studentům základních a středních škol Libereckého kraje. Její obsah a vyhodnocení připravuje členka Společnosti přátel historie města Jablonné v Podještědí Jaroslava Šiftová ve spolupráci s Městským úřadem, záštitu nad soutěží udělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Soutěž je určena jednotlivcům, oceněna však bude také škola, jejíž žáci se soutěže zúčastní v nejhojnějším počtu. Nejúspěšnější řešitelé budou v květnu 2020 slavnostně oceněni v rámci oslav 800. výročí narození sv. Zdislavy.

Soutěž je koncipována jako pětikolová a zadávána bude od listopadu 2019 do dubna 2020 formou internetového dotazníku (5 x 20 otázek ve třech stupních obtížnosti) ve třech kategoriích: žáci 3. – 5. tříd ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Odkaz na zadání naleznou zájemci na webovém portálu MÚ Jablonné v Podještědí, v případě zájmu jim bude zaslán mailem.

Jednotlivá kola jsou tematicky odlišena a tvořena jak vědomostními otázkami, tak drobnými výzkumnými úkoly:

1. život sv. Zdislavy (zadání 4. listopadu, uzavření kola 2. prosince 2019)

2. sv. Zdislava v legendách (2. prosince 2019 – 13. ledna 2020)

3. proces blahořečení a svatořečení Zdislavy (13. ledna – 10. února 2020)

4. místa Libereckého kraje spjatá se sv. Zdislavou (10. února - 16. března 2020)

5. sv. Zdislava a současnost Libereckého kraje (16. března – 20. dubna 2020)

Na splnění úkolů každého kola mají žáci vždy čtyři kalendářní týdny (s výjimkou prázdnin). Po uplynutí lhůty aktuálního kola budou odpovědi obratem vyhodnocovány. Průběžný přehled úspěšnosti řešitelů/škol bude stejně jako zadání a řešení uzavřených kol umístěn na webovém portálu MÚ Jablonné v Podještědí http://www.jablonnevp.cz/

Věříme, že Vás internetová soutěž „Svatá Zdislava a Liberecký kraj“ osloví a že se jí žáci Vaší školy v hojném počtu zúčastní. Těšíme se na jejich řešení a vážíme si toho, že touto cestou společně s námi přispějete k důstojnému průběhu oslav 800. výročí narození sv. Zdislavy.

V Jablonném v Podještědí 8.10.2019

Jiří Rýdl v.r., starosta města Jablonné v Podještědí

Jaroslava Šiftová v.r., autorka soutěže

Účast školy v soutěži prosím potvrďte do 1. listopadu 2019 mailem na adresu siftova@doctrina.cz. Pro potřeby registrace stačí pouze název a adresa školy a předpokládaný počet řešitelů v jednotlivých kategoriích.

 

Město Jablonné v Podještědí

 

                                            Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

na měsíc 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:

Šárka Ryklová tel.: 487 829 972, email: infocentrum@jvpmesto.cz

Více informací na webových stránkách pořádajících organizací:

www.jablonnevp.cz

www.knihovnajablonnevp.webk.cz

www.paklisport.cz

www.pardalove.xf.cz

www.luzicke-hory.cz

www.sphmjablonne.websnadno.cz

www.zamek-lemberk.cz

www.zsjablonnevp.cz

www.zdislava.cz

www.centrumzdislava.eu

www.zsjablonnevp.cz/zus-jablonne

www.msuskoly.cz

www.spolecnostlh.cz

www.cmelak.cz

www.spk-krompach.wbs.cz

 

Program ke stažení ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plakát ke stažení ZDE 

 Plakát ke stažení ZDE 

    Městská knihovna Jablonné v Podještědí 

 

 

 

Výzva pro pamětníky

Hledáme příběhy z našeho okolí, které si zaslouží nebýt zapomenuty. Příběhy vztahující se k naší minulosti a k životu z dob předválečných i poválečných. Pomozte nám zachovat důležité vzpomínky starousedlíků a pamětníků.

Plakát ke stažení ZDE

 

Ke stažení ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní zámek Lemberk 

 

image
Program akcí k dispozici na webových stránkách zámku
 
 

 

 

 

 

 

Více informací na stránkách SZ Lemberk. 

 

 

 

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

 

 

 

Letáček ke stažení ZDE 

 

 

STARTÉŘI  Stálá výstava o sv. Zdislavě 

Výstava vytvořená k 800. výročí narození Paní Zdislavy 

 

Aktuální informace o prohlídkách kláštera a baziliky

naleznete na webových stránkách http://www.zdislava.cz/bazilika-2/prohlidky/

 

Centrum svaté Zdislavy


Plakát ke stažení ZDE

 

Nabídka kurzů ke stažení ZDE

 

 

 

Pozvánka

 

 

Vlastivědný spolek Českolipska - Klub přátel muzea

 

Program vlastivědného spolku Českolipska

leden – březen 2020

www.vscl.cz

 

!Pozor!

 – od 1. února se konají přednášky v náhradních prostorách v Domě dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Škroupovo nám. 138., vždy od 14 hodin

Důvodem jsou rekonstrukční práce v muzeu.

 Z důvodu mimořádných opatření jsou veškeré plánované akce Vlastivědného spolku Českolipska až do odvolání zrušeny

 

 

 

 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

 

 

Ke stažení ZDE

 


 

 

 

 

 

Doporučujeme:

Jablonné v Podještědí

Kresby historické architektury (Lukáš Martinka)
Tato publikace obsahuje ucelený soubor kreseb historické architektury města Jablonné v Podještědí. Je to jen zlomek vznikajícího rozsáhlého díla, které zachycuje mizející historickou krajinu Čech a Moravy. Soubor obsahuje nejen památkově chráněné stavby, ale i neméně cenné objekty, na které se památková ochrana nevztahuje, domy dochované již jen v torzu či novodobě pozměněné, a často opomíjené drobné památky, jako jsou křížky, boží muka, kapličky, zvoničky, pomníky atd. Práce je určena k propagaci historické zástavby jednotlivých sídel a my doufáme, že se dostane do rukou lidem, jímž není lhostejný zoufalý stav některých našich památek a kterým kresby udělají radost.

 

Publikace je k dostání v informačním centru za 125,- Kč

 

 

 

 

 

 

Bohemia inkognita

 Vlastivědný cyklus, který si vybral za téma méně známá nebo docela neznámá místa naší země. Proto se pořad jmenuje Bohemia inkognita – Čechy neznámé, ovšem dvakrát zavede diváky i na Moravu. Scénáristou a průvodcem pořadu je televizní a rozhlasový moderátor a publicista Václav Žmolík. Režie se chopil Vlastimil Šimůnek a za kamerou stál zkušený kameraman Petr Pešek. Tento štáb natáčel v roce 2012 v Jablonném v Podještědí, v bazilice minor a na zámku Lemberk 7. díl tohoto cyklu věnovanému sv. Zdislavě z Lemberka.

 Tento díl je mož shlédnout ve videoarchivu pořadu na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396654179-bohemia-incognita/212563232000007-jablonne-a-lemberk/

Současně byla vydána i stejnojmenná kniha, jejíž křest, se uskutečnil 17. května 2013 na veletrhu Svět knihy v pražských Holešovicích. Čtenáři zde najdou vše z televizního cyklu a bonusové informace navíc. Knihu je možné objednat v eshopu České televize.

 

 

Nově vysílá Český Rozhlas Sever i v Jablonném na 105,4 FM,

 

 

 

 

 

TOPlist