Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 29.03.2020 12:06:04 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

Aktuality

 

Svatá Zdislava a Liberecký kraj 

 

Internetová vědomostní soutěž k 800. výročí narození

sv. Zdislavy z Lemberka

 

Informace níže a na webových stránkách města

Jablonného v Podještědí

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o historii i současnost města Jablonného v Podještědí, jeho integrovaných obcí a nejbližšího okolí.

 
Společnost není uzavřenou skupinou. Rádi uvítáme do svých řad nové členy, ale i ostatní zájemce. Naše akce jsou přístupné široké veřejnosti. Akce jsou ZDARMA, pokud není uvedeno jinak.
Schůzky se konají každé druhé pondělí v měsíci (s výjimkou prázdnin) v zasedací místnosti MěÚ v Jablonném v Podještědí.
 
Z důvodu mimořádných opatření jsou veškeré plánované akce Společnosti až do odvolání zrušeny 
 
      Plakát ke stažení ZDE

 

 

˜™–—˜™–—˜™–—˜—˜—

******************************************

 PROHLÍDKY PO MĚSTĚ

 

          Od května do září připravilo Město Jablonné v Podještědí ve spolupráci se Společností přátel historie města pro návštěvníky komentované prohlídky po městě. Přibližně hodinová prohlídka Vás seznámí se stručnou historií města a jeho nejvýznamnějších památek: morový sloup, městské opevnění se zbytky pražské brány, bývalým farním kostelem, bazilikou sv. Vavřince a sv. Zdislavy, budovou bývalého okresního úřadu, zámečkem Pachtů z Rájova či špitální kaplí sv. Volfganga. Prohlídka zahrnuje pouze exteriéry.

          Prohlídky možné vždy po předchozím objednání (minimálně dva dny předem) na tel.: 487 829 972 nebo e-mail: infocentrum@jvpmesto.cz, pro minimální počet 5-ti zájemců. Jednotná cena 25,- Kč na osobu.

          Sraz účastníků před informačním centrem v Jablonném. Provází členové Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí.


 

************************************** 

 

 

Připravujeme:

  Z důvodu mimořádných opatření jsou veškeré plánované akce Společnosti až do odvolání zrušeny

 

Po stopách sv. Zdislavy v Libereckém kraji

Tematická exkurze k 800. výročí narození Zdislavy z Lemberka

 

sobota 23. května 2020

  

          Osobnost sv. Zdislavy z Lemberka je neodmyslitelně spojena nejen s naším městem, ale celým Libereckým krajem, jehož se roku 2000 stala patronkou. V rámci oslav 800. výročí narození připravila čestná členka Společnosti PaedDr. Jaroslava Šiftová tematickou exkurzi, která nás provede místy spojenými se sv. Zdislavou. Zájezd se uskuteční za finanční podpory města Jablonného v Podještědí.

          První zastávkou bude jedno z nejstarších měst Libereckého kraje – Český Dub, kde si prohlédneme johanitskou komendu, kterou nechal pro rytířský a špitální řád johanitů vystavět Havel z Lemberka. Komentovaná procházka historickým jádrem zakončí naši návštěvu města. Z Českého Dubu se přesuneme do Hodkovic nad Mohelkou, kde si prohlédneme historické náměstí a jeho dominanty: radnici, mariánský sloup či historické domy. Během přejezdů se dozvíme něco o obchodních stezkách, kterými mohla sv. Zdislava putovat. Dalším cílem bude Turnov, jehož vznik je spojován s Havlem z Lemberka a jeho bratrem Jaroslavem z Hruštice. Po pauze na oběd si prohlédneme neogotický chrám Narození Panny Marie, který byl vystavěn na místě dominikánského kláštera a kostela P. Marie, založeného Havlem z Lemberka a jeho manželkou Zdislavou. Poté zamíříme do kostela sv. Františka z Assisi, po jehož prohlídce projdeme společně historické jádro města. Čas bude dán i na odpolední kávu či prohlídku dalších pamětihodností. Zájezd zakončíme nestarší sakrální stavbou na Turnovsku – kostel sv. Jan Křtitele v Nudvojovicích.

          Odjezd z Jablonného v Podještědí v 8 hodin ze zastávky Zdislavy z Lemberka, předpokládaný návrat do Jablonného v18 hodin. Cena zájezdu: členové Společnosti 100,- Kč, nečlenové 200,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u Jaroslava Slabého (606 181 779) Lenky Novákové (723 509 102) či na e-mailu sphmjablonne@centrum.cz

 

 


Změna programu vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, konají se přednášky v zasedací místnosti městského úřadu v Jablonném v Podještědí.

Přednášky jsou přístupné zdarma všem zájemcům bez ohledu na členství. 

 

 

800 let od narození Zdislavy z Lemberka

 

Město Jablonné v Podještědí si významné výročí 800 let od narození sv. Zdislavy v roce 2020 připomene řadou akcí. Jedna z nich začíná již letos. Jedná se o internetovou vědomostní soutěž pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje. Soutěž se koná pod záštitou pana hejtmana Martina Půty a na základě finančního příspěvku od Libereckého kraje (příloha č. 2). Upozornění: Účast školy potvrďte do 15. listopadu 2019 na adresu: siftova@doctrina.cz. Pro potřeby registrace stačí název a adresa školy a předpokládaný počet řešitelů v jednotlivých kategoriích.

V roce 2020 si připomeneme významné výročí, 800 let od narození patronky Libereckého kraje a jediné svaté, která v našem kraji žila, sv. Zdislavy z Lemberka.

S jejím působením je úzce spjat nejen hrad Lemberk, kde sv. Zdislava sídlila, ale i město Jablonné v Podještědí. Zde založila klášter dominikánů, zde nalezla i místo svého posledního odpočinku. Nad jejím hrobem byl vybudován nádherný barokní chrám, povýšený v roce 1996 papežem Janem Pavlem II. na Baziliku minor sv. Zdislavy a sv. Vavřince. Toto místo je již od 13. století centrem uctívání světice a proslulým, hojně navštěvovaným poutním místem.

Město Jablonné v Podještědí si významné výročí narození sv. Zdislavy připomene řadou akcí. Součástí oslav se stane také internetová vědomostní soutěž „Svatá Zdislava a Liberecký kraj“, určená všem žákům a studentům základních a středních škol Libereckého kraje. Její obsah a vyhodnocení připravuje členka Společnosti přátel historie města Jablonné v Podještědí Jaroslava Šiftová ve spolupráci s Městským úřadem, záštitu nad soutěží udělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Soutěž je určena jednotlivcům, oceněna však bude také škola, jejíž žáci se soutěže zúčastní v nejhojnějším počtu. Nejúspěšnější řešitelé budou v květnu 2020 slavnostně oceněni v rámci oslav 800. výročí narození sv. Zdislavy.

Soutěž je koncipována jako pětikolová a zadávána bude od listopadu 2019 do dubna 2020 formou internetového dotazníku (5 x 20 otázek ve třech stupních obtížnosti) ve třech kategoriích: žáci 3. – 5. tříd ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Odkaz na zadání naleznou zájemci na webovém portálu MÚ Jablonné v Podještědí, v případě zájmu jim bude zaslán mailem.

Jednotlivá kola jsou tematicky odlišena a tvořena jak vědomostními otázkami, tak drobnými výzkumnými úkoly:

1. život sv. Zdislavy (zadání 4. listopadu, uzavření kola 2. prosince 2019)

2. sv. Zdislava v legendách (2. prosince 2019 – 13. ledna 2020)

3. proces blahořečení a svatořečení Zdislavy (13. ledna – 10. února 2020)

4. místa Libereckého kraje spjatá se sv. Zdislavou (10. února - 16. března 2020)

5. sv. Zdislava a současnost Libereckého kraje (16. března – 20. dubna 2020)

Na splnění úkolů každého kola mají žáci vždy čtyři kalendářní týdny (s výjimkou prázdnin). Po uplynutí lhůty aktuálního kola budou odpovědi obratem vyhodnocovány. Průběžný přehled úspěšnosti řešitelů/škol bude stejně jako zadání a řešení uzavřených kol umístěn na webovém portálu MÚ Jablonné v Podještědí http://www.jablonnevp.cz/

Věříme, že Vás internetová soutěž „Svatá Zdislava a Liberecký kraj“ osloví a že se jí žáci Vaší školy v hojném počtu zúčastní. Těšíme se na jejich řešení a vážíme si toho, že touto cestou společně s námi přispějete k důstojnému průběhu oslav 800. výročí narození sv. Zdislavy.

V Jablonném v Podještědí 8.10.2019

Jiří Rýdl v.r., starosta města Jablonné v Podještědí

Jaroslava Šiftová v.r., autorka soutěže

Účast školy v soutěži prosím potvrďte do 1. listopadu 2019 mailem na adresu siftova@doctrina.cz. Pro potřeby registrace stačí pouze název a adresa školy a předpokládaný počet řešitelů v jednotlivých kategoriích.

 

Město Jablonné v Podještědí

 

                                            Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

na měsíc 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:

Šárka Ryklová tel.: 487 829 972, email: infocentrum@jvpmesto.cz

Více informací na webových stránkách pořádajících organizací:

www.jablonnevp.cz

www.knihovnajablonnevp.webk.cz

www.paklisport.cz

www.pardalove.xf.cz

www.luzicke-hory.cz

www.sphmjablonne.websnadno.cz

www.zamek-lemberk.cz

www.zsjablonnevp.cz

www.zdislava.cz

www.centrumzdislava.eu

www.zsjablonnevp.cz/zus-jablonne

www.msuskoly.cz

www.spolecnostlh.cz

www.cmelak.cz

www.spk-krompach.wbs.cz

 

Program ke stažení ZDE 

 

 

 

 

 

Plakát ke stažení ZDE 

 

 

 

 

 Plakát ke stažení ZDE 

 Plakát ke stažení ZDE 

    Městská knihovna Jablonné v Podještědí 

 

 

 

Výzva pro pamětníky

Hledáme příběhy z našeho okolí, které si zaslouží nebýt zapomenuty. Příběhy vztahující se k naší minulosti a k životu z dob předválečných i poválečných. Pomozte nám zachovat důležité vzpomínky starousedlíků a pamětníků.

Plakát ke stažení ZDE

 

Ke stažení ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní zámek Lemberk 

 

image
Program akcí k dispozici na webových stránkách zámku
 
 

 

 

 

 

 

Více informací na stránkách SZ Lemberk. 

 

 

 

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

 

 

 

Letáček ke stažení ZDE 

 

 

STARTÉŘI  Stálá výstava o sv. Zdislavě 

Výstava vytvořená k 800. výročí narození Paní Zdislavy 

 

Aktuální informace o prohlídkách kláštera a baziliky

naleznete na webových stránkách http://www.zdislava.cz/bazilika-2/prohlidky/

 

Centrum svaté Zdislavy


Plakát ke stažení ZDE

 

Nabídka kurzů ke stažení ZDE

 

 

 

Pozvánka

 

 

Vlastivědný spolek Českolipska - Klub přátel muzea

 

Program vlastivědného spolku Českolipska

leden – březen 2020

www.vscl.cz

 

!Pozor!

 – od 1. února se konají přednášky v náhradních prostorách v Domě dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Škroupovo nám. 138., vždy od 14 hodin

Důvodem jsou rekonstrukční práce v muzeu.

 Z důvodu mimořádných opatření jsou veškeré plánované akce Vlastivědného spolku Českolipska až do odvolání zrušeny

 BŘEZEN

7. března, sobota, vycházka Vlastivědného spolku Českolipska a Klubu českých turistů.

Sraz v 10.00 hodin před muzeem.

Děčínskou ulicí a přilehlými místy za domy a jejich dávnými obyvateli.

Vede Ladislav Smejkal

Ve 14. hodin se koná před radnicí veřejné občanské setkání u příležitosti 170. výročí narození T.G. Masaryka.

 

14. března, sobota ve 14. hodin v DDM Libertin Česká Lípa

Jindřicha z Lipé, jeho synové a následovníci.

Přednáška archiváře Miloslava Sovadiny.

 

 

 

 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

 

 

Ke stažení ZDE

 


 

 

 

 

 

Doporučujeme:

Jablonné v Podještědí

Kresby historické architektury (Lukáš Martinka)
Tato publikace obsahuje ucelený soubor kreseb historické architektury města Jablonné v Podještědí. Je to jen zlomek vznikajícího rozsáhlého díla, které zachycuje mizející historickou krajinu Čech a Moravy. Soubor obsahuje nejen památkově chráněné stavby, ale i neméně cenné objekty, na které se památková ochrana nevztahuje, domy dochované již jen v torzu či novodobě pozměněné, a často opomíjené drobné památky, jako jsou křížky, boží muka, kapličky, zvoničky, pomníky atd. Práce je určena k propagaci historické zástavby jednotlivých sídel a my doufáme, že se dostane do rukou lidem, jímž není lhostejný zoufalý stav některých našich památek a kterým kresby udělají radost.

 

Publikace je k dostání v informačním centru za 125,- Kč

 

 

 

 

 

 

Bohemia inkognita

 Vlastivědný cyklus, který si vybral za téma méně známá nebo docela neznámá místa naší země. Proto se pořad jmenuje Bohemia inkognita – Čechy neznámé, ovšem dvakrát zavede diváky i na Moravu. Scénáristou a průvodcem pořadu je televizní a rozhlasový moderátor a publicista Václav Žmolík. Režie se chopil Vlastimil Šimůnek a za kamerou stál zkušený kameraman Petr Pešek. Tento štáb natáčel v roce 2012 v Jablonném v Podještědí, v bazilice minor a na zámku Lemberk 7. díl tohoto cyklu věnovanému sv. Zdislavě z Lemberka.

 Tento díl je mož shlédnout ve videoarchivu pořadu na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396654179-bohemia-incognita/212563232000007-jablonne-a-lemberk/

Současně byla vydána i stejnojmenná kniha, jejíž křest, se uskutečnil 17. května 2013 na veletrhu Svět knihy v pražských Holešovicích. Čtenáři zde najdou vše z televizního cyklu a bonusové informace navíc. Knihu je možné objednat v eshopu České televize.

 

 

Nově vysílá Český Rozhlas Sever i v Jablonném na 105,4 FM,

 

 

 

 

 

TOPlist