Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 09.11.2019 21:01:14 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

Aktuality
 
Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o historii i současnost města Jablonného v Podještědí, jeho integrovaných obcí a nejbližšího okolí.
 
Společnost není uzavřenou skupinou. Rádi uvítáme do svých řad nové členy, ale i ostatní zájemce. Naše akce jsou přístupné široké veřejnosti. Akce jsou ZDARMA, pokud není uvedeno jinak.
Schůzky se konají každé druhé pondělí v měsíci (s výjimkou prázdnin) v zasedací místnosti MěÚ v Jablonném v Podještědí.
 

Společnost přátel historie města

Jablonného v Podještědí

Vás co nejsrdečněji zve na přednášku

Mgr. Lenky Novákové

na téma  

TOULKY OKOLÍM JABLONNÉHO

 

POZOR ZMĚNA 

z důvodu nemoci se uskuteční přednáška

PaedDr. Jaroslavy Šiftové 

na téma  

ČEŠTÍ SVATÍ II. část     

    

 

 

 Plakát ke stažení ZDE

 

    

 

 

 

˜™–—˜™–—˜™–—˜—˜—

******************************************

 PROHLÍDKY PO MĚSTĚ

 

          Od května do září připravilo Město Jablonné v Podještědí ve spolupráci se Společností přátel historie města pro návštěvníky komentované prohlídky po městě. Přibližně hodinová prohlídka Vás seznámí se stručnou historií města a jeho nejvýznamnějších památek: morový sloup, městské opevnění se zbytky pražské brány, bývalým farním kostelem, bazilikou sv. Vavřince a sv. Zdislavy, budovou bývalého okresního úřadu, zámečkem Pachtů z Rájova či špitální kaplí sv. Volfganga. Prohlídka zahrnuje pouze exteriéry.

          Prohlídky možné vždy po předchozím objednání (minimálně dva dny předem) na tel.: 487 829 972 nebo e-mail: infocentrum@jvpmesto.cz, pro minimální počet 5-ti zájemců. Jednotná cena 25,- Kč na osobu.

          Sraz účastníků před informačním centrem v Jablonném. Provází členové Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí.


 

************************************** 

 

 

Připravujeme:

                        

 

9. prosinec     Výroční členská schůze

 

 


Změna programu vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, konají se přednášky v zasedací místnosti městského úřadu v Jablonném v Podještědí.

Přednášky jsou přístupné zdarma všem zájemcům bez ohledu na členství. 

 

 

Plánek města pro přespolní

 

Pro řidiče připojuji odkaz na plánované uzavírky městem

.http://www.jablonnevp.cz/pozor-uzavirky-mesta-od-4-3-do-30-10-2019/d-7212

Pozor – uzavírky města od 4.3. do 30.10.2019

V pondělí 4. března 2019 bude zahájena poslední etapa rekonstrukce silnice II/270. Z tohoto důvodu dojde k úplným uzavírkám v části ulice Zdislavy z Lemberka s termínem do 30.10. 2019. V průběhu těchto uzavírek nebude možné parkování v dotčené části Náměstí Míru. V rámci možností stavby bude umožněn příjezd na náměstí pro vozidla zásobování přes křižovatku s ulicí Lidickou a Cvikovskou v předpokládaném termínu do poloviny května. Po té by měl být dle harmonogramu prací umožněn přístup (opět pouze pro zásobování) z opačné strany od křižovatky ulic Zdislavy z Lemberka a Švermova. Veškeré objízdné trasy pro místní obyvatele a návštěvníky města budou vedeny po celou dobu uzavírky do 30.10.2019 ulicemi Švermova, Okružní a Cvikovská. Řidičům, kteří by městem chtěli pouze projíždět, doporučujeme využít tranzit na příjezdu od Mimoně ulicemi Lidická, Cvikovská s napojením na silnici I/13 a odtud vyjet dále směrem Cvikov, Nový Bor nebo Liberec.

800 let od narození Zdislavy z Lemberka

 

Město Jablonné v Podještědí si významné výročí 800 let od narození sv. Zdislavy v roce 2020 připomene řadou akcí. Jedna z nich začíná již letos. Jedná se o internetovou vědomostní soutěž pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje. Soutěž se koná pod záštitou pana hejtmana Martina Půty a na základě finančního příspěvku od Libereckého kraje (příloha č. 2). Upozornění: Účast školy potvrďte do 15. listopadu 2019 na adresu: siftova@doctrina.cz. Pro potřeby registrace stačí název a adresa školy a předpokládaný počet řešitelů v jednotlivých kategoriích.

V roce 2020 si připomeneme významné výročí, 800 let od narození patronky Libereckého kraje a jediné svaté, která v našem kraji žila, sv. Zdislavy z Lemberka.

S jejím působením je úzce spjat nejen hrad Lemberk, kde sv. Zdislava sídlila, ale i město Jablonné v Podještědí. Zde založila klášter dominikánů, zde nalezla i místo svého posledního odpočinku. Nad jejím hrobem byl vybudován nádherný barokní chrám, povýšený v roce 1996 papežem Janem Pavlem II. na Baziliku minor sv. Zdislavy a sv. Vavřince. Toto místo je již od 13. století centrem uctívání světice a proslulým, hojně navštěvovaným poutním místem.

Město Jablonné v Podještědí si významné výročí narození sv. Zdislavy připomene řadou akcí. Součástí oslav se stane také internetová vědomostní soutěž „Svatá Zdislava a Liberecký kraj“, určená všem žákům a studentům základních a středních škol Libereckého kraje. Její obsah a vyhodnocení připravuje členka Společnosti přátel historie města Jablonné v Podještědí Jaroslava Šiftová ve spolupráci s Městským úřadem, záštitu nad soutěží udělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Soutěž je určena jednotlivcům, oceněna však bude také škola, jejíž žáci se soutěže zúčastní v nejhojnějším počtu. Nejúspěšnější řešitelé budou v květnu 2020 slavnostně oceněni v rámci oslav 800. výročí narození sv. Zdislavy.

Soutěž je koncipována jako pětikolová a zadávána bude od listopadu 2019 do dubna 2020 formou internetového dotazníku (5 x 20 otázek ve třech stupních obtížnosti) ve třech kategoriích: žáci 3. – 5. tříd ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Odkaz na zadání naleznou zájemci na webovém portálu MÚ Jablonné v Podještědí, v případě zájmu jim bude zaslán mailem.

Jednotlivá kola jsou tematicky odlišena a tvořena jak vědomostními otázkami, tak drobnými výzkumnými úkoly:

1. život sv. Zdislavy (zadání 4. listopadu, uzavření kola 2. prosince 2019)

2. sv. Zdislava v legendách (2. prosince 2019 – 13. ledna 2020)

3. proces blahořečení a svatořečení Zdislavy (13. ledna – 10. února 2020)

4. místa Libereckého kraje spjatá se sv. Zdislavou (10. února - 16. března 2020)

5. sv. Zdislava a současnost Libereckého kraje (16. března – 20. dubna 2020)

Na splnění úkolů každého kola mají žáci vždy čtyři kalendářní týdny (s výjimkou prázdnin). Po uplynutí lhůty aktuálního kola budou odpovědi obratem vyhodnocovány. Průběžný přehled úspěšnosti řešitelů/škol bude stejně jako zadání a řešení uzavřených kol umístěn na webovém portálu MÚ Jablonné v Podještědí http://www.jablonnevp.cz/

Věříme, že Vás internetová soutěž „Svatá Zdislava a Liberecký kraj“ osloví a že se jí žáci Vaší školy v hojném počtu zúčastní. Těšíme se na jejich řešení a vážíme si toho, že touto cestou společně s námi přispějete k důstojnému průběhu oslav 800. výročí narození sv. Zdislavy.

V Jablonném v Podještědí 8.10.2019

Jiří Rýdl v.r., starosta města Jablonné v Podještědí

Jaroslava Šiftová v.r., autorka soutěže

Účast školy v soutěži prosím potvrďte do 1. listopadu 2019 mailem na adresu siftova@doctrina.cz. Pro potřeby registrace stačí pouze název a adresa školy a předpokládaný počet řešitelů v jednotlivých kategoriích.

 

Město Jablonné v Podještědí

 

                                            Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

na měsíc listopad:

 

1.11.   koncert pěveckého sboru Jablonetky

18:00 hodin v kostele sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí

Pěvecký sbor Jablonetky

 

8.11.   Zábavný pořad s Josefem Náhlovským za doprovodu písniček Pepy Štrosse a jeho syna

19:00 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí

Město Jablonné v Podještědí

 

11.11.            Přednáška, Toulky okolím Jablonného

17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ (2. patro)

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

 

14.11.            Čtení pro děti z knihy Lužické pověsti s autorkou knihy Hanou Horák Doskočilovou

15:00 – 16:30 hodin v knihovně

Městská knihovna Jablonné v Podještědí

 

21.11.            Přednáška s promítáním na téma „Šelmy v našich lesích“

17:00 hodin v knihovně

Městská knihovna Jablonné v Podještědí

         

24.11.            Vánoční dílna - výroba dekorací na vánoční stůl s květinářkou Nikolou Pokornou

14:00 – 18:00 hodin v knihovně

Městská knihovna Jablonné v Podještědí

 

27.11.            Vánoční jarmark

MŠ Studánka a MŠ U Školy Jablonné v Podještědí

 

30.11.            Mikulášský jarmárek s rozsvěcením vánočního stromku

Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Jablonném - bohatý program, prodejní stánky s vánočním zbožím, občerstvení, ohňostroj, Alpští čerti, …

Město Jablonné v Podještědí, o.s. Podještědští Pardálové, Pakli sport klub, TSM, SDH, Společnost přátel historie města, SPOZ a zástupci školských zařízení z Jablonného v Podještědí

 

30.11.            Lužické ozvěny Ekofilmu

Místo konání – Společenské centrum (bývalé kino) Jablonné v Podještědí

Již 14. ročník promítání filmů s ekologickou tematikou. Opět se můžete těšit na několik zajímavých amatérských i profesionálních filmů o přírodě a ekologii, čajovnu, přednášku a mnohé další.

AOPK ČR Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Lužické hory a Spolek přátel Lužických hor

 

Výstavy:

9.6.-31.12. Svatá Zdislava skvělá manželka a milující matka

Výstava vytvořena k 800. výročí narození paní Zdislavy z Lemberka a lze ji zhlédnout v ambitech dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí

 

PŘIPRAVUJEME:

1.12.   Slavnostní požehnání adventního věnce a zapálení 1. adventní svíce

16:00 hodin na náměstí Míru

Šárka Šúchalová, Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí, Město Jablonné v Podještědí, Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí

 

3.12.   Vánoční beseda pro důchodce

15:00 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí

Sbor pro občanské záležitosti Jablonné v Podještědí

 

4.12.   Předvánoční jarmark mýdel a svíček

12:00 – 16:00 hodin na Dominikánském náměstí v Jablonném

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí – 4. ročník, zapojený do projektu „Abeceda peněz“ České spořitelny

 

7.-8.12. Vánoční hrané prohlídky aneb Nové zvyky nové republiky

Námětem hry je stoleté výročí vzniku Československé republiky a s tím spojené společenské změny v rodině Clam-Gallasů. Roku 1918 v důsledku zavedené tzv. daně z oken byl František Clam-Gallas donucen pronajmout československému ministerstvu financí svůj pražský palác a prožít tak vánoční svátky společně s rodinou na některém ze svých severočeských zámků. Služebnictvo na Lemberku je z dané situace vyděšeno, chybí potřebný personál, zázemí i zkušenosti.

Na to jak vše dopadne a jak si služebnictvo s nečekaným úkolem poradí, se přijďte podívat.

Začátek prohlídek: 10.00; 11.00; 12.00; 13.00 a 14.00 hodin.

Zámek Lemberk

 

14.12. Christmas cup 2019

10:00 hodin ve fotbalovém areálu TJ TATRAN Jablonné v Podještědí - UMT

Fotbalová akademie MAHO sport Jablonné v Podještědí a TJ TATRAN Jablonné v Podještědí

 

ZMĚNY DATUMŮ A ČASŮ KONANÝCH AKCÍ VYHRAZENY.

Kontaktní osoba:

Šárka Ryklová tel.: 487 829 972, email: infocentrum@jvpmesto.cz

Více informací na webových stránkách pořádajících organizací:

www.jablonnevp.cz

www.knihovnajablonnevp.webk.cz

www.paklisport.cz

www.pardalove.xf.cz

www.luzicke-hory.cz

www.sphmjablonne.websnadno.cz

www.zamek-lemberk.cz

www.zsjablonnevp.cz

www.zdislava.cz

www.centrumzdislava.eu

www.zsjablonnevp.cz/zus-jablonne

www.msuskoly.cz

www.spolecnostlh.cz

www.cmelak.cz

www.spk-krompach.wbs.cz

 

Program ke stažení ZDE 

 

Plakát ke stažení ZDE 

 

Plakát ke stažení ZDE 

 

Plakát ke stažení ZDE 

 

Plakát ke stažení ZDE 

 

 

 

 

 

 

 Plakát ke stažení ZDE 

 Plakát ke stažení ZDE 

    Městská knihovna Jablonné v Podještědí 

 

 

 

Výzva pro pamětníky

Hledáme příběhy z našeho okolí, které si zaslouží nebýt zapomenuty. Příběhy vztahující se k naší minulosti a k životu z dob předválečných i poválečných. Pomozte nám zachovat důležité vzpomínky starousedlíků a pamětníků.

Plakát ke stažení ZDE 

 

 

Plakát ke stažení ZDE 

 

 

 

Plakát ke stažení ZDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní zámek Lemberk 

 

image
Program akcí k dispozici na webových stránkách zámku
 
 

 

 

 

 

 

Více informací na stránkách SZ Lemberk. 

 

 

 

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

 

Plakát poutí ke stažení ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakát  ke stažení ZDE

 

Plakát ke stažení ZDE

 

STARTÉŘI  Stálá výstava o sv. Zdislavě 

Výstava vytvořená k 800. výročí narození Paní Zdislavy 

 

Aktuální informace o prohlídkách kláštera a baziliky

naleznete na webových stránkách http://www.zdislava.cz/bazilika-2/prohlidky/

 

Centrum svaté Zdislavy


Plakát ke stažení ZDE

 

Nabídka kurzů ke stažení ZDE

 

 

 

Pozvánka

 

 

Vlastivědný spolek Českolipska - Klub přátel muzea

 

Program vlastivědného spolku Českolipska

září – prosinec 2019

www.vscl.cz

 26. června, středa – Maštálkova síň muzea v České Lípě v 16.30 hodin

Vernisáž výstavy Z kaleidoskopu dějin 19. a 20. století. Zapomenuté a zapomínané stránky dějin z dokladů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

 

ZÁŘÍ

21. září, sobota – exkurze, sraz ve 14. hodin před muzeem

Českolipský klášter jako školské zařízení (1627 – 1882). Specializovaná prohlídka budovy. Po skončení pokračujeme promítáním obrázků ze zajímavých historických míst kláštera v klubovně muzea.

Vede Ladislav Smejkal

28. září, sobota – vycházka, sraz před vchodem do městského hřbitova

100 let české školy. Vycházka po trase velkého průvodu českolipských Čechů z roku 1932 od původní české školy v Moskevské ulici ke škole Tyršově. Nejdříve uctíme na městském hřbitově památku zakladatelů prvního českého školního výboru.

Vede Ladislav Smejkal

  

ŘÍJEN

12. října, sobota – klubovna muzea ve 14. hodin

Profily otců českolipské vlastivědy.

175. výročí narození Antona Paudlera a Franze Hantschela.

Přednáška Ladislava Smejkala

 

19. října, sobota – klubovna muzea ve 14. hodin

Česká Lípa před 60 …50 … 30 lety. Stav města, perspektivy, skutečnosti …

Beseda Ladislava Smejkala a hostů o vývoji města v posledních desetiletích.

Věnováno 30. výročí sametové revoluce.

 

23. října, středa – klubovna muzea v 16. 30. hodin

Vernisáž výstavy: Antonín Ulbricht (1880 – 1969), svědek 20. století.

 

28. října, pondělí – státní svátek, sraz u Lípy svobody ve 13. 30 hodin

Občanské setkání ke 101. výročí vzniku Československé republiky.

  

LISTOPAD

 9. listopadu, sobota – dušičkový výlet do Kamenického Šenova

Návštěva historického sklářského hřbitova po více než deseti letech restaurátorské práce. Odjez linkovým autobusem z České Lípy autobusové nádraží v 9.49 hodin.

Předpokládaný návrat z náměstí v Kamenickém Šenově ve 13.30 hodin.

Vede Ladislav Smejkal

 

16. listopadu, sobota – klubovna muzea ve 14. hodin

Přednáška našeho stálého hosta Dr. Ladislava Pytlouna. Téma bude sděleno dodatečně.

  

23. listopadu, sobota – klubovna muzea ve 14. hodin

Umělecké a historické památky naší vlasti, XVI. Díl: Nejzápadnější Čechy, Cheb, Mariánské Lázně, Teplá, Kynžvart

Přednáší  Zdeněk Pokorný

30. listopadu, sobota – klubovna muzea ve 14. hodin

Českolipský občan Antonín Ulbricht.

Přednáška Ladislava Smejkala o životě umělce – litografa, který prožil 68 let svého života v měnícím se městě.

 

PROSINEC

 

14. prosince, sobota – klubovna muzea ve 14. hodin

Vánoční setkání. Ladislav Smejkal s Veronikou Ličaverovou připomenou vánoční tradice. Současně vzpomeneme 50. výročí úmrtí Jana Maria Suryho (1912 – 1969), kněze v České Lípě. Seznámíme se s jeho vánoční hrou připravenou roku 1953 pro věřící v Katusicích.

 

 

 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Ke stažení ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení ZDE

 


Ke stažení ZDE

Ke stažení ZDE

 

 

 

 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otvírá ve čtvrtek 12. září 2019 v ambitu odbornou výstavu SEVEROČESKÁ ENTOMOLOGIE - SOUČASNOST připravenou ve spolupráci s Entomologickým klubem při Labských pískovcích – pobočkou České společnosti entomologické. V současnosti se v přírodě odehrává velké množství změn, které vedou ke katastrofickému úbytku hmyzu. Jelikož ten tvoří nejvýznamnější základnu potravních řetězců i dalších přírodních interakcí, problematika se dotýká nás všech. Seznámíte se s nutností tvorby sbírek, jakožto dokumentace aktuálního stavu, jakými metodami je sledujeme a jak vlastně ti „nej“ vypadají. Bližší informace naleznete v tiskové zprávě.

 

Výstava bude otevřena bez vernisáže a potrvá do 17. 11. 2019

 


 

 

 

 

 

Doporučujeme:

Jablonné v Podještědí

Kresby historické architektury (Lukáš Martinka)
Tato publikace obsahuje ucelený soubor kreseb historické architektury města Jablonné v Podještědí. Je to jen zlomek vznikajícího rozsáhlého díla, které zachycuje mizející historickou krajinu Čech a Moravy. Soubor obsahuje nejen památkově chráněné stavby, ale i neméně cenné objekty, na které se památková ochrana nevztahuje, domy dochované již jen v torzu či novodobě pozměněné, a často opomíjené drobné památky, jako jsou křížky, boží muka, kapličky, zvoničky, pomníky atd. Práce je určena k propagaci historické zástavby jednotlivých sídel a my doufáme, že se dostane do rukou lidem, jímž není lhostejný zoufalý stav některých našich památek a kterým kresby udělají radost.

 

Publikace je k dostání v informačním centru za 125,- Kč

 

 

 

 

 

 

Bohemia inkognita

 Vlastivědný cyklus, který si vybral za téma méně známá nebo docela neznámá místa naší země. Proto se pořad jmenuje Bohemia inkognita – Čechy neznámé, ovšem dvakrát zavede diváky i na Moravu. Scénáristou a průvodcem pořadu je televizní a rozhlasový moderátor a publicista Václav Žmolík. Režie se chopil Vlastimil Šimůnek a za kamerou stál zkušený kameraman Petr Pešek. Tento štáb natáčel v roce 2012 v Jablonném v Podještědí, v bazilice minor a na zámku Lemberk 7. díl tohoto cyklu věnovanému sv. Zdislavě z Lemberka.

 Tento díl je mož shlédnout ve videoarchivu pořadu na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396654179-bohemia-incognita/212563232000007-jablonne-a-lemberk/

Současně byla vydána i stejnojmenná kniha, jejíž křest, se uskutečnil 17. května 2013 na veletrhu Svět knihy v pražských Holešovicích. Čtenáři zde najdou vše z televizního cyklu a bonusové informace navíc. Knihu je možné objednat v eshopu České televize.

 

 

Nově vysílá Český Rozhlas Sever i v Jablonném na 105,4 FM,

 

 

 

 

 

TOPlist