Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 29.11.2020 20:04:35 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

Akce roku 2020

 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí v měsíci lednu 2020

 

          Rok 2020 je pro město Jablonné jubilejní. Připomínáme si 800. výročí narození Paní Zdislavy z Lemberka, která je neodmyslitelně spojena s naším městem. Jubilejní je však tento rok i pro naši Společnost, která vstupuje již do dvacátého roku své činnosti. I pro tento rok je připraven bohatý program a jistě je na co se těšit.

          Rok jsme zahájili v pondělí 13. ledna pravidelnou schůzkou, které se účastnilo 34 zájemců. Rádi jsme mezi námi přivítali zástupce naší „starší sestřičky“ – SPHM Chrastava, která v tomto roce rovněž slaví kulatiny – 30 let. Pro lednovou schůzku přijal naše pozvání historik PhDr. Milan Svoboda, PhD., působící na katedře historie Technické univerzity v Liberci. Specializuje se na české dějiny raného novověku se zaměřením na severní Čechy. Zaměřuje se na šlechtické rody Redernů, Biberštejnů, Gallasů a Clam-Gallasů. Svou publikační činnost zaměřuje na dějiny regionu. A právě rod Gallasů a Clam-Gallasů byl tématem naší přednášky.

          Tento rod je dnes spojován především se severními Čechami, kde vlastnili panství Frýdlant, Liberec, Grabštejn a Lemberk. Ovšem jeho působnost lze vztáhnout na celou monarchii. Členové rodu se účastnili korunovací, císařských zahraničních cest, diplomatických misí i válek. Velmi se angažovali v umění a mezi jejich hosty se objevují např. W. A. Mozart či L. van Beethoven. Podporovali i místní umělce jako byl např. chrastavský rodák Josef Führich, Josef Bergler či Heinrich Karl Scholz. Stáli u zrodu Společnosti vlasteneckých přátel umění, Vlasteneckého muzea v Čechách, královské konzervatoře a mnoha dalších institucí. V severních Čechách vynikali výraznou stavební činností, podporou umění a barokní zbožnosti, lesního hospodářství či lázeňství. Nechyběla ani charitativní činnost.

          Svou přednášku Dr. Svoboda zahájil videoprezentací Národního památkového ústavu Gallasové a Clam-Gallasové. Noblesa severních Čech, která nás příjemně navnadila na vyprávění o tomto významném šlechtickém rodu. Poté již přešel k představení rodu Gallasů, jeho původu a jeho usídlení v Rakousku. Do Čech se rod dostává v průběhu třicetileté války osobností Matyáše z Gallasu. Jemu a jeho potomkům se věnovala první části přednášky, která byla zakončena posledním příslušníkem rodu Filipem Josefem. Jako dík za pozornost při představení rodu Gallasů mohli přítomní ochutnat cukroví dle receptury Clam-Gallasů.

          Druhá část přednášky se věnovala spojení rodů Gallasů a Clamů. Prvním nositelem titulu hrabě Clam-Gallas byl Kristián Filip, s jehož jménem je spojena např. pražská Klamovka či liberecká čtvrť Kristiánov. Výklad pokračoval jeho potomky a zpestřen byl filmovou projekcí dokumentu studentů katedry historie TU v Liberci o Kristiánu Kryštofovi hraběti Clam-Gallasovi. K této osobnosti obdrželi posluchači resumé kapitol knihy „Kristián Kryštof hrabě Clam-Gallas. Stručná bibliografie“, vytvořené týmiž studenty v roce 2012. Závěr patřil poslednímu mužskému členu rodu hraběti Franzi Clam-Gallasovi. Ten se musel vypořádat se vznikem nové republiky, která šlechtě odebrala nejen tituly, ale především značnou část pozemkového majetku. Toto příkoří nesl těžce až do své smrti roku 1930. Hrabě Franzi Clam-Gallas po sobě zanechal sedm dcer, jejichž osudy byly rovněž stručně připomenuty.   

          Své vyprávění doplnil Dr. Svoboda bohatou obrazovou prezentací a za poutavý výklad i dárečky sklidil zasloužený potlesk. Jako poděkování za pozornost obdrželi všichni posluchači ještě jednu drobnost a to kalendáříky s clam-gallasovským erbem. Tímto ještě jednou děkujeme Milanu Svobodovi za poutavou přednášku. Její zkrácenou verzi nám přednášející poskytl a zveřejňujeme ji pod článkem.

                                                                                                               Za Společnost Jaroslav Slabý

Stručný text přednášky PhDr. Milana Svobody, Ph.D. ke stažení ZDE

 

 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí v měsíci únoru

 

          Přechod vichřice Sabina přes naši republiku neodradil 25 posluchačů od pravidelné přednášky, která se uskutečnila v pondělí 10. února. Dana Zpěváková z Městské knihovny mezi nás opět pozvala hudebníka, nakladatele, publicistu a zájemce o historii Josefa Pepsona Snětivého. Společně s Otomarem Dvořákem vydali knihu Místa zrychleného tepu, která představuje zajímavá, ale leckdy skrytá místa naší vlasti. Během přípravy této knihy strávil Josef Pepson Snětivý s mladším synem pět dní v okolí Jablonného. To jej natolik zaujalo, že nám o svých pocitech přijel povyprávět.

          Vyprávění zahájil kolonizací severních Čech rodem Markvarticů. Markvartic Havel psaný z Jablonného a později z Lemberka se svou manželkou Zdislavou se velmi zasloužili o rozvoj Jablonného, které se stalo významným středověkým městem. Jeho význam podtrhuje i poloha na důležité zemské stezce do Lužice. Tato skutečnost přinášela městu nejen řadu výhod (především clo), ale i utrpení způsobené průtahy vojsk. Mnoho škod utrpělo město za husitských válek, kdy město patřilo Vartenberkům. Ti ještě po skočení husitských válek vedli válku s Lužickým Šestiměstím. O obnovu města a jeho rozkvět se postarali v 16. století další majitelé – Berkové z Dubé. Třicetiletá válka však znamenala další škody a utrpení. Zásluhou Berků z Dubé se město pomalu z těchto pohrom pomalu dostávalo. Za Františka Antonína získalo město svou největší dominantu – chrám sv. Vavřince, který byl však dostavěn až za Pachtů z Rájova. Tento rod musel řešit největší katastrofu, která město postihla – zhoubný požár roku 1788. Vyprávění přerušil písní z vlastní tvorby a poté přešel k památkám a místům, které jej zaujali. Kromě hlavních dominant: chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy, vyhlídkové věže a zámku Lemberk to je tzv. Palmův dvůr, o jehož historii se stručně zmínil. Neopomněl ani boží muka stojící proti vstupu do Palmova dvora. Pozornosti neunikl ani zámeček Pachtů z Rájova, kde fungovala c. k. poštovní stanice a osobně jej navštívil francouzský císař Napoleon I., špitální kaple sv. Wolfganga či místní hřbitov.

          Píseň Havran zpestřila vyprávění. K písni se přidalo bouřkou, krupobitím a lijákem i počasí. Putování zakončil na náměstí, kterému dominuje nepřehlédnutelný morový sloup, zmínil některé z historických měšťanských domů a připomněl i některé z drobných památek. Po Jablonném zmínil ještě dvě památky, které jej v kraji zaujaly. Jednou je viditelná stavba a dominanta obce Bílý Kostel – kostel sv. Mikuláše, který však svému účelu dávno neslouží. Druhá památka je již takřka neznatelná Haléřova tvrz v Machníně. Na závěr měl být promítnut dokument o Mimoni natočený společně s Otomarem Dvořákem. Technika však protestovala a proto byla promítnuta část pořadu Magazín záhad – Erben speciál. Tečkou za vyprávěním opět píseň z vlastní tvorby. Díky zaslouží nejen přednášející, ale i Dana Zpěváková, která tuto přednášku zajistila.

                                                                                                                         Za Společnost Jaroslav Slabý

 

 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Vítejte na stránce sphmjablonne.websnadno.cz v sekci Akce roku 2020

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)
TOPlist