DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 07.07.2024 17:12:24 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

O nás
O nás...
Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o historii i současnost města Jablonného v Podještědí, jeho integrovaných obcí a nejbližšího okolí.

Společnost funguje již od roku 2000 a vzorem se nám stala Společnost přátel historie města Chrastavy.
 
Mezi naše cíle patří především rozvíjet u občanů úctu ke kulturně-historickému odkazu města Jablonného v Podještědí a jeho nejbližšího okolí. Za tímto účelem pořádáme různé besedy, přednášky či výlety.
 
Společnost není uzavřenou skupinou. Rádi uvítáme do svých řad nové členy, ale i ostatní zájemce. Naše akce jsou přístupné široké veřejnosti. Akce jsou ZDARMA, pokud není uvedeno jinak.

Schůzky Společnosti se pravidelně konají každé druhé pondělí v měsíci s výjimkou prázdninových měsíců (červenec a srpen). Nejčastějším místem schůzek je zasedací místnost MěÚ, pokud není uvedeno jinak. Informace o našich schůzkách i dalších akcích jsou k dispozici v městském Zpravodaji a na našich webových stránkách.
Pokud chcete být informováni o našich připravovaných akcích prostřednictvím E-mailu pište na adresu
sphmjablonne@centrum.cz , rádi Vám pozvánky budeme zasílat.
Rádi zveřejníme Vaše akce ve městě a jeho nejlbližším okolí i na našich stránkách. Zasílejte na naší adresu s odkazem na kontaktní osobu či webové stránky.
Fotografie z akcí zveřejňujeme na stránkách https://spolek.rajce.idnes.cz/


Společnost v současné době tvoří 59 členů (k 31. 1. 2017)
 
 
Rada Společnosti je volena na tři roky. Na prosincové schůzce 10. 12. 2018 došlo k nové volbě, kde byla na příští tři roky zvolena rada Společnosti:
Bc. Jaroslav SLABÝ - předseda
Hana JANĎUROVÁ - místopředsedkyně
Mgr. Renata ČERNÁ
Mgr. Lenka NOVÁKOVÁ
Naďa PERNEROVÁ
 
 
 
 
Přehled činnosti Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí
           
Rok 2000 Název akce  Přednášející Počet posluchačů
leden-březen několik schůzek přípravného výboru    
10. duben ustavující schůze - vznik Společnosti   16
duben-květen výstava "Velikonoce v kouzlu lidových zvyků" výstavní prostory zámku Lemberk   cca 8000
9. květen Vzpomínky pamětníků na rok 1945   12
12. červen prohlídka města a jeho památek   15
3. červenec prohlídka zámku Nový Falkenburk Mgr. V. Faltýnek 20
11. září prohlídka zámku Lemberk Mgr. R. Černá 42
9. říjen Dominikánský klášter a jeho osobnosti Bc. J. Slabý 16
6. listopad beseda nad starými pohlednicemi   33
prosinec výstava "Vánoce v kouzlu lidových zvyků" informační centrum   nezaznamenáno
       
Rok 2001      
8. leden Jablonné na videokazetách   23
5. únor Významné události v historii města I. část   26
5. březen Významné události v historii města II. část   23
9. duben Historie školství v Jablonném   31
14. květen vycházka na tzv. Ukrajinský hřbitov V. Flegl 34
11. červen prohlídka zámku Lemberk Mgr. R. Černá 48
14. září zájezd Ojbin (městečko, hrad a klášter)   64
8. říjen zhodnocení činnosti, plán činnosti rada Společnosti 25
12. listopad prohlídka Křížového kostela na České Vsi   21
prosinec výstava "Betlémy" informační centrum   nezaznamenáno
       
Rok 2002      
14. leden CHKO Lužické hory Ing. T. Besta 35
4. únor Zdislava jako historická osobnost   41
16. březen zájezd Kryštofovo Údolí   39
8. duben prohlídka baziliky sv. Vavřince   35
květen účast na oslavách 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy    
       
Rok 2003      
13. leden beseda nad starými pohlednicemi a fotografiemi   28
25. únor historie Velkého a Malého Valtinova   25
10. březen Lužičtí Srbové PhDr. František Vydra 19
14. duben historie Postřelné a Heřmanic   17
12. května výstup na vyhlídkovou věž (historie Petrovic a Kněžic)   20
7. červen zájezd do Chrastavy   18
8. září Československá opevnění 1936-1938   25
13. říjen Selská povstání v letech 1679-1680   17
10. listopad 80. let Sokola v Jablonném  V. Flegl 27
8. prosinec předvánoční posezení - vánoční zvyky a tradice rada Společnosti, J. Slabý 17
       
Rok 2004      
12. leden Počátky sportu ve městě po roce 1945   19
9. únor 10. výročí otevření hasičské zbrojnice   33
8. březen beseda nad městskou kronikou V. Flegl 20
24. duben setkání s přáteli z Chrastavy rada Společnosti 25
5. červen zájezd do Ojbina   52
19. červenec prohlídka zámku Lemberk   16
13. září procházka městem - historie a současnost   22
11. říjen Svět islámu   26
8. listopad beseda o problematice těžby na Tlustci   26
13. prosinec předvánoční posezení rada Společnosti 28
       
Rok 2005      
10. leden CHKO Lužické hory Ing. T. Besta 30
14. únor Zajímavosti z dějin města V. Flegl 22
14. březen Clam-Gallasové na Lemberku I. část Mgr. R. Černá 26
11. duben 60. výročí osvobození města J. Oplt 32
27. květen Sv. Zdislava - člověk, žena, světice Mgr. L. Smejkal 20
4. červen výlet - mokřady Brazilka, Dolní Světlá J. Oplt 17
13. červen Hospodářské zázemí zámku Lemberk - procházka Mgr. R. Černá 29
12. září prohlídka zámku Nový Falkenburk po opravě Mgr. V. Faltýnek 32
17. září výlet - Vísecká rychta, zámek Zákupy   16
10. říjen Pošta v Jablonném dříve a dnes J. Oplt 29
14. listopad Clam-Gallasové na Lemberku II. část Mgr. R. Černá 24
10. prosinec zájezd Kryštofovo Údolí - výstava betlémů   31
12. prosinec předvánoční posezení rada Společnosti 26
       
Rok 2006      
9. leden Železnice v Jablonném a okolí K. Vlčková, Z. Šindlauer 31
13. únor Život a díla Jana Dukáta Mgr. L. Smejkal 22
13. březen Historie zdravotnictví v Jablonném beseda s pamětníky 35
10. duben Velikonoce - zvyky a tradice Bc. J. Slabý 20
20. duben Výstava "Světové starožitnosti Jana Dukáta" VMG  výlet 19
1. květen Pietní vzpomínka u lesního hřbitova pod Lemberkem   8
15. května vycházka do Petrovic a Kněžic   24
17. červen vycházka k Janovickým poustevnám J. Oplt 10
11. září vycházka do Velkého Valtinova Mgr. R. Černá 30
17. září účast na oslavách 750. výročí Ojbína členové  16
9. říjen svátek Všech svatých, Památka všech zemřelých Bc. J. Slabý 18
22. říjen prohlídka Mimoně - I. část (Boží hrob) J. Šťastný 16
13. listopad Civilní letectví - I. část K. Uhrinčko 25
11. prosinec Předvánoční posezení rada Společnosti 24
       
Rok 2007      
15. leden Civilní letectví - II. část K. Uhrinčko 29
12. únor Historie krajky D. Nosková 27
12. březen Historie a současnost Ojbína J. Oplt 28
16. duben vycházka Česká Ves Mgr. R. Černá 42
21. duben Po stopách sedmileté války - pořádal KPM Mgr. L. Smejkal 2
12. květen Prohlídka baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy Bc. J. Slabý 19
14.květen vycházka Heřmanice Bc. J. Slabý 19
11. červen vycházka Lvová Mgr. R. Černá 17
10. září Organizační schůzka, příprava zájezdu, historie Č. Dubu J. Oplt 26
23. září zájezd Český Dub a Sychrov J. Oplt, D. Nosková 41
8. říjen vycházka Postřelná J. Oplt 26
13. říjen Žitava, výstava "Moc a bezmoc" - pořádá KPM Mgr. L. Smejkal 5
3. listopad Dušičkový výlet "Ukrajinský hřbitov"- KPM Mgr. L. Smejkal  
19. listopad 50. výročí Sboru pro občanské záležitosti SPOZ a Společnost 43
10. prosinec Předvánoční posezení rada Společnosti 25
       
Rok 2008      
14. leden Historie ZUŠ, skladby V. Bachtíkové Mgr. E. Navrátilová 25
14. únor historie Berků z Dubé Mgr. M. Aschenbrenner 30
10. březen Lidová architektura severních Čech Bc. J. Slabý 30
14. duben Vývoj památkové péče Š. Procházková 20
19. duben prohlídka Mimoně - II. část Ing. J. Šťastný 15
12. květen Historie Liberce J. Oplt 24
17. květen Výlet do Liberce J. Oplt 9
9. červen Štěpán kardinál Trochta P. B. Beneš 32
8. září Připomínka 70. výročí Mnichovské dohody J. Oplt 22
4. říjen Zájezd Turnov, Dlaskův statek, Hrubý Rohozec rada Společnosti 31
13. říjen Sedmiletá válka a její dopad na Jablonné Bc. J. Slabý 25
10. listopad Fotografie z činnosti Společnosti i z historie města Bc. J. Slabý, P. Černý  
8. prosinec Předvánoční posezení, zhodnocení činnosti rada Společnosti 31
       
Rok 2009      
12. leden Zajatecký tábor v Jablonném  J. Oplt 23
9. únor Historie Finanční stráže v Lužických horách Ing. J. Beneš 56
9. březen Drobné památky severních Čech M.Pröller, BcA. J. Fedorčák 29
4. duben vycházka na opravený tzv. Ukrajinský hřbitov J. Oplt 10
20. duben Historie závodu Malevil Cup R. Patrák 26
11. květen procházka Svatí našeho města Bc. J. Slabý 27
23. květen zájezd Zákupy Mgr. M. Aschenbrenner 13
8. červen Lemberské urbáře z poč. 17. stol. Mgr. M. Aschenbrenner 27
12. září zájed Brandýs n Labem-Stará Boleslav Bc. J. Slabý 36
14. září zámek Lemberk - Liebigové Mgr. R. Černá 18
12. říjen Žitavsko v českých dějinách - I. část Mgr. L. Smejkal 34
9. listopad Žitavsko v českých dějinách - II. část Mgr. L. Smejkal 29
14. prosinec Předvánoční posezení rada Společnosti 33
       
Rok 2010      
14. leden Knihovnictví a knihovna v Jablonném  J. Slabý, R. Černá, D. Zpěváková 23
8. únor Filmové záběry Jablonného  J. Hájek 40
8. březen Cesta ke šlechtictví - Pachtové z Rájova Mgr. I. Austová 27
17. duben 10. výročí vzniku Společnosti rada Společnosti 54
květen Včelařství B. Drahoš 21
22. květen Zájezd do Žitavy Mgr. L. Smejkal 36
14. červen výlet Rynoltice Mgr. R. Černá 31
12. září zájezd "Po stopách Clam-Gallasů"   45
11. říjen Ferdinand V. Mgr. M. Aschenrenner 26
8. listopad Heraldika - I. část Bc. J. Slabý 27
prosinec Předvánoční posezení rada Společnosti 35
       
Rok 2011      
10. leden "Česká Lípa na konci 19. století" Mgr. L. Smejkal 34
14. únor "Velký obraz Českolipska" Mgr. L. Smejkal 31
11. březen Heraldika - II. část Bc. J. Slabý 19
11. duben Historie Lužických Srbů PhDr. F. Vydra 27
24. duben zájezd do Lužice - Velikonoční jízdy SPHM Chrastava  
16. květen Sklářství na Novoborsku PhDr. Vl. Jindra 24
13. červen „Po stopách průmyslu a živností v Jablonném na poč. 20. stol." Mgr. R. Černá 24
3. září zájezd Horní Police, Rabštejn   36
12. září netradiční prohlídka zámku Lemberk Mgr. R. Černá 67
10. říjen Světová náboženství - judaismus PaedDr. J. Šiftová  
15.-23. říjen Výstava „Nejhezčí výhledy z okolí Lückendorfu“   395
18. listopad Stromy jako symboly PhDr. L. Pytloun, Ph.D. 19
1.-8. prosinec Výstava Betlémů   582
12. prosinec Předvánoční posezení rada Společnosti  
       
Rok 2012      
       
13. únor Těžba uranu J. Blecha 30
12. březen CHKO Lužické hory Ing. T. Besta 29
26.3.-2.4. Velikonoční výstava - lovecký zámeček Společnost, MěÚ, školy 572
16. duben Historie městského archivu a vznik cirkevního muzea Mgr. R. Černá 31
14. květen Rozhledny a jiné krásy Lužických hor Mgr. L. Nováková 27
12 květen Zájezd Görlitz Mgr. L. Smejkal  
11. červen Po stopách průmyslu - II. část Mgr. R. Černá 27
10. září Nejstarší Přemyslovci - I. část PeadDr. J. Šiftová 29
15. září Zájezd - Mnichovo Hradiště, Humprech, Jičín    32
8. říjen Beseda nad kronikami města H. Janďurová 32
12. listopad Thajsko a Barma Ing. T. Besta 37
10. prosinec Předvánoční posezení rada Společnosti 41
       
Rok 2013      
14. leden Nejstarší Přemyslovci - II. část PeadDr. J. Šiftová 36
11. únor Nejstarší Přemyslovci - III. část PeadDr. J. Šiftová 36
11. březen Osobnost Františka Josefa I. Bc. J. Slabý 34
8. duben Jizerské hory a jejih rozhledny Mgr. L. Nováková  43
14. květen Rumburská vzpoura Mgr. L. Smejkal 28
18. květen zájezd Po stopách rumburské vzpoury Mgr. L. Smejkal 28
10. červen Dvousté výročí návštěvy Napoleona I.  Bc. J. Slabý 31
9. září Po stopách Clam-Gallasů - prohlídka SZ Lemberk Mgr. R. Černá 38
14. říjen 75. výročí událostí roku 1938 J. Oplt, Bc. J. Slabý 34
18. listopad Putování po Srí Lance Ing. T. Besta 29
23.-27.12 Vánoční výstava rada Společnosti 556
9. prosinec Předvánoční posezení rada Společnosti  
       
Rok 2014      
13. leden Starozákonní příběhy - I. část PeadDr. J. Šiftová 39
10. únor Práce kriminální služby L. Psigoda 26
10. březen 75. výročí okupace Česko-slovenska Mgr. L. Smejkal 29
24.-30. duben výstava Finanční stráž v Lužických horách   220
14. dubna Ralská pahorkatina a Máchův kraj Mgr. Lenka Nováková 31
12. května  František Ferdinand d´Este Mgr. Martin Aschenbrenner 33
9. června Tajemnsvtí ulic, procházka Mgr. R. Černá 33
8. září Maxové. Generace umělců J. Rucz 31
27. září zájezd Litoměřie, Terezín Bc. J. Slabý 36
20. 9.-5.10. Výstava "Šikovné ruce"   1643
13. října Starozákonní příběhy - II. část PeadDr. J. Šiftová  
10. listopad Karel I. Habsburský Bc. J. Slabý 45
8. prosinec předvánoční posezení rada Společnosti 45
       
Rok 2015      
9. leden Cyklostezka Odra-Nisa Mgr. L. Nováková 35
9. únor 15. výročí Společnosti    54
8. březen Malíř Josef Führich Jan Rucz 33
13. duben 70. výročí konce 2. sv. války Mgr. Ladislav Smejkal 39
18.-26. 4. Výstava Pohledy do minulosti našeho města   529
11. květen Vývoj kultu sv. Zdislavy Mgr. Renata Černá 37
18. květen prohlídka baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jaroslav Slabý 38
6. červen vlakový výlet do Děčína   8
15. červen 600. výročí upálení M. Jana Husa Mgr. Štěpán Klásek 40
5. září autobusový zájezd do Mělníka   29
14. září Náboženská krajina - drobné památky města a okolí K. Klingorová, J. Slabý 38
12. říjen Školství v okrese Německé Jablonné Mgr. Jana Kříženecká 27
14.-24. říjen Výstava František Clam-Gallas   116
9. listopad Zvyky a tradice svateb Mgr. Lenka Nováková 48
14. prosinec Výroční členská schůze   41
       
Rok 2016      
11. leden Světice 20. století Mgr. Ladislav Smejkal 38
15. únor Lucemburkové PaedDr. Jaroslava Šiftová 36
14. březen Náboženská krajina Jablonného a okolí K. Klingorová, J. Slabý 37
12. duben Nejnovější poznatky z archeologických průzkumů PhDr. Petr Menšík, Mgr. Milan Procházka  
16.-30. duben Výstava České tradice   512
25. duben Automobilový výlet do Chrastavy   13
7. květen vlakový výlet do Benešova nad Ploučnicí   11
9. květen Osobnost Karla IV. PaedDr. Jaroslava Šiftová 35
13. červen 150. výročí prusko-rakouské války 1866 Bc. Jaroslav Slabý 32
12. září autorské čtení Egona Wienera Egon Wiener 28
17. září autobusový zájezd Kuřívody a Bělá pod Bezdězem   17
10. říjen Nizozemí Mgr. Lenka Nováková 35
14. listopad Manželky a děti Karla IV. PaedDr. Jaroslava Šiftová 33
27. listopad Požehnání adventního věnce   na 300
3. prosinec Rozsvícení vánočního stromečku + jarmark    
12. prosinec Výroční členská schůze   43
       
Rok 2017      
9. leden Příroda a lidé Filipín Ing. Tomáš Besta 27
13. únor Václav IV. PaedDr. Jaroslava Šiftová 36
18. únor Spolek přátel Mimoňska v Jablonném    
23. únor Krajinou okolí Jablonného Krajská knihovna Liberec  
25. únor Pracovní setkání projektu Cyklostezka sv. Zdislavy    
13. březen Severočeská teplicko-liberecká transversální dráha Ing. Jiří Šťastný 34
20.3-1.4. VÝSTAVA Velký vlastivědný obraz severních Čech   189
10. duben Historické kořeny Velikonoc PaedDr. Jaroslava Šiftová 30
13. květen ZÁJEZD Karlův nebeský Jeruzalém PaedDr. Jaroslava Šiftová 49
15. květen Stavba železniční tratě Svor - Jablonné Jan Rucz 30
12. červen Velký vlastivědný obraz severníc Čech Mgr. Ladislav Smejkal 20
11. září Svědectví obecních znaků o minulosti i současnosti RNDr. Miroslav Šifta 28
7. října Vlakový výlet do Úštěka   9
9. října Spolková činnost v Jablonném v 19. a 20. století Mgr. Renata Černá 25
13. listopad Vojenská opevnění na Českolipsku v 18. a 19. století Petr Randus 31
2. prosinec Mikulášský jarmárek    
3. prosinec Požehnání adventního věnce a zapálení 1. svíce    
11. prosinec Výroční členská schůze   45
       
Rok 2018      
8. leden Krajinou okolí Jablonného od minulosti k dnešku RNDr. M. Šantrůčková, Ing. E. Klápšťová 39
12. únor Problematika styků něm. žen a vál. zajatců v říšské župě Mgr. Ria Rudolfová 34
12. březen Albrecht z Valdštejna, vladař a vojevůdce Josef Pepsoň Snětivý 39
9. duben Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou Vlastimil Vondruška 70
12. květen ZÁJEZD Pražský hra a malostranské paláce PaedDr. Jaroslava Šiftová 46
14. květen František Antoním hrabě Berka z Dubé Jan Rucz 31
11. červen Dvůr císaře Ferdinanda V. a císařovny v Čechách Mgr. Martin Aschenbrenner 27
10. září 260. výročí bitvy u Hochkirchu Jan Rucz 29
15. září vlakový výlet do Mimoně Ing. Jiří Šťastný 3
20.9.-6.10. VÝSTAVA Proměny města Jablonného Hana Janďurová 905
8. říjen Jablonné za 1. republiky Mgr. Renata Černá 37
12. listopad Symboly a symbolika regionu RNDr. Miroslav Šifta 24
2. prosinec Požehnání advetního věnce a zapálení 1. svíce    
10. prosinec Výroční členská schůze   38
       
Rok 2019