DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 31.10.2023 19:59:03 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí

Akce roku 2013

Společnost přátel historie města Jablonného v měsíci lednu a únoru

  První letošní setkání členů Společnosti přátel historie města se uskutečnilo v pondělí 14. ledna 2013 na MěÚ v Jablonném v Podještědí za účasti 36 posluchačů. Spojeno bylo s druhou částí přednáškového cyklu Jaroslavy Šiftové na téma Přemyslovci.

V pondělí 11. února 2013 se v zasedací místnosti MěÚ uskutečnila pravidelná schůzka členů Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí. 36 přítomných členů nejprve věnovalo pozornost drobným organizačním zprávám předsedy, poté se zájmem vyslechli třetí, závěrečný díl přednáškového cyklu Jaroslavy Šiftové na téma Přemyslovci.

 Nejstarší Přemyslovci.pdf (230 KB) image 


 

Společnost přátel historie města Jablonného v měsíci březnu

V pondělí 11. března se v 15 hodin sešla Rada Společnosti v zasedací místnosti městského úřadu a probrala plán činnosti a akcí na další část roku. Se závěry byly následně seznámeni členové i příznivci Společnosti, kteří se v počtu 34 sešli v 17 hodin, aby si vyslechli přednášku na téma Osobnost Františka Josefa I.

Předseda Společnosti pan Jaroslav Oplt přivítal všechny přítomné a zvláště našeho čestného člena pana Ladislava Smejkala. Následně přítomné seznámil s nejbližším programem a chystanými akcemi Společnosti. Poté předal slovo Jaroslavu Slabému, který přítomné seznámil s osobností předposledního rakouského císaře Františka Josefa I.

 

Osobnost císaře Františka Josefa I.

*18. srpna 1830 - †21. listopadu 1916

Oficiální titul Františka Josefa I. zněl:

Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo František Josef I. z Boží milosti císař rakouský, apoštolský král uherský, král český, lombardský a benátský, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladiměřský i ilyrský; král jeruzalémský; arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský a krakovský; vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský a bukovinský; velkokníže sedmihradský, markrabě moravský; vévoda horno- a dolnoslezský, modenský, parmský, placenzský a kastalský, osvětimský a zátorský, těšínský, furlanský, dubrovnický a zadarský; zněžněný hrabě habsburský, tyrolský, kyburský, gorický a gradišstský; kníže tridentský a brixenský; markrabě horno a dolnolužický a istrijský; hrabě hohenembský, feldkirchský, březnický, sonnenberský; pán terstský, kotorský a ve Slovinské Krajině; velkovojvoda srbský atd.

 Osobnost císaře Františka Josefa I.pdf (240 KB) image


 

 

 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí v měsíci dubnu

 V pondělí 8. dubna 2013 se v zasedací místnosti MěÚ konala pravidelná schůzka členů Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí. 43 přítomných členů nejprve věnovalo pozornost drobným organizačním zprávám předsedy Společnosti, poté vyslechli přednášku Lenky Novákové na téma Jizerské hory a jizerskohorské rozhledny.

Jizerské hory.pdf (118 KB) image

 

Společnost přátel historie města Jablonného v měsíci květnu

  Při příležitosti 95. výročí vzpoury vojáků 7. střeleckého pluku v Rumburku uspořádala naše Společnost přednášku k této události. K přednášce přijal velice ochotně naše pozvání historik pan Mgr. Ladislav Smejkal, který svým poutavým vyprávěním zaujal 13. května 28 přítomných posluchačů.

 V úvodu nás Mgr. Smejkal seznámil s počátkem a vznikem 1. sv. války, s jejím průběhem v prvních třech válečných letech a se stále se zhoršujícím postavením civilního obyvatelstva a bojujících vojáků rakousko-uherské armády. K napjaté situaci v armádě docházelo po Brest-litevském míru, kdy se z ruského zajetí vracela část zajatců. Tito navrátilci byli většinou zařazováni zpět ke svým jednotkám a znovu vysíláni na frontu.

 Byl ale počátek roku 1918 a v zemi byl patrný nedostatek potravin a celková nespokojenost s dlouho trvající válkou mezi civilním obyvatelstvem a samozřejmě i v armádě.

 V únoru 1918 vypukla velká vojenská vzpoura v Boce Kotorské, která byla sice potlačena, ale jejíž ohlas měl vliv i na morálku vojáků v ostatních c. k. vojenských jednotkách.

 Rozkladně působily zprávy o revoluci v Rusku, které přinášeli navrátilci ze zajetí, nespokojenost vyvolávala i strava vojáků, kdy byla stále častěji podávána v denní dávce krouhaná krmná řepa, sušená zelenina, osmina ovesného nebo kukuřičného chleba, málo masa, kyselé zelí (často zkažené), staré brambory a malý kousek masa nebo tzv. „blutwurstu“. K tomu se přidávala nespokojenost nad zadržováním vyplácení žoldu za dobu strávenou v zajetí. Proto není divu, že stále častěji docházelo k neposlušnosti a otevřenému odporu vojáků.

 Tak například 10. května 1918 odmítli vojáci 18. pluku v České Lípě nastoupit k raportu beze zbraně, což bylo považováno za vzpouru. Jedenáct jich bylo uvězněno v terezínské pevnosti.

 21. května 1918 došlo ke vzpouře v Rumburku, kde byla umístěna část 7. střeleckého pluku. Rovněž tam odmítli vojáci nastoupit k rannímu nástupu beze zbraně. Velitel setniny Hans Klöpfer začal vojákům nadávat a vyvrcholením incidentu bylo, že byl jedním z vojáků Klöpfer udeřen pažbou a sražen k zemi. A vzpoura byla odstartována. Do čela vzbouřenců se postavil František Noha, navrátilec z ruského zajetí a jednoroční dobrovolník Stanko Vodička, čekatel na důstojnickou hodnost. Velmi brzo obsadili ostatní vojenské objekty, četnickou stanici a nádraží. I přes rychlost postupu se nepodařilo zabránit odeslání telegrafických zpráv o vniklé vzpouře. A tak v době, kdy se vzbouřenci seskupovali k tažení do České Lípy a dále přes Mladou Boleslav ku Praze již vědělo armádní velení v Litoměřicích co se děje a konalo rychlá protiopatření.

 Vzbouřenci postupovali po státní silnici k Novému Boru, část vzbouřenců obsadila vlak a přesouvala se k Jedlové a Chřibské, někteří se odtrhli a chtěli jít domů, část jednotlivců byla zatčena četníky a zadržena. Krajské litoměřické velitelství zmobilizovalo jednotky z Lovosic, Terezína, Ústí nad Labem a setninu horských myslivců 18. pěšího pluku z České Lípy k potlačení vzpoury.

 V odpoledních hodinách došlo k prvnímu střetu se vzbouřenci v okolí Nového Boru pod Chotovickým vrchem. Po této srážce pokračovali vzpurní vojáci přes Nový Bor k České Lípě, kde hodlali na svou stranu získat příslušníky 18. pěšího pluku. Po opuštění Nového Boru byli však po 19. hodině donuceni po vyčerpávající cestě kapitulovat.

 Vůdcové povstání byli postupně zajati a postaveni před vojenský soud v Rumburku a v Novém Boru. Po krutých výsleších došlo ke konečnému účtování se vzbouřenci. Tři přední vůdci František Noha, Stanko Vodička a Vojtěch Kovář byli 29. 5. 1918 v 5:45 v Rumburku zastřeleni. Téhož dne bylo ukončeno soudní jednání s jednadvaceti vzbouřenci v Novém Boru. Sedm z nich (Bernard, Kovařík, Nejdl, Paur, Pelnař, Šťastný a Švehla) bylo odsouzeno k trestu smrti zastřelením, zbývajících 14 k mnohaletým trestům vězení. Z dalších 580 odviněných vzbouřenců bylo 116 za trest posláno na frontu a zbytek uvězněn v terezínské pevnosti. Mnozí z nich se dlouho netěšili z vytvoření samostatného čs. státu. Zemřeli záhy na následky zranění, věznění, nemocí a válečných útrap.

 V roce 1919 se konala vzpomínková slavnost, které se účastnilo 1600 čs. občanů a bývalých spolubojovníků.

                                                                                  Jaroslav Oplt

 

 V sobotu 18. května 2013 jsme podnikli zájezd do míst, kudy procházeli vzbouřenci – příslušníci 7. střeleckého pluku v Rumburku. 28 účastníků zájezdu nastoupilo za deštivého rána do autobusu, který nás vezl vstříc zamračenému počasí ve Šluknovském výběžku. Průvodcem po plánovaných zastávkách byl znalec historie i kraje p. Mgr. Ladislav Smejkal.

 Za stále trvajícího deště jsme vystupovali u brány rumburského hřbitova, za nímž na místě popravy tří odsouzených vůdců vzpoury stojí památník tuto událost připomínající. Cesta k památníku netrvala sice dlouho, ale déšť a vítr nám dojmy trochu pokazil. Potom jsme odjeli do středu města, neboť našim druhým cílem bylo městské muzeum s expozicí věnovanou Rumburské vzpouře.

 Přesto, že muzeum je v současné době dočasně uzavřeno z důvodu instalace nových sbírek, vyšla nám pracovnice muzea vstříc a v domluvený čas nás ochotně seznámila nejen s expozicí Rumburské vzpoury, ale i ostatními zajímavostmi tohoto muzea. Po jedenácté hodině jsme plni dojmů odcházeli do nedaleké Loretánské kapleambity, která je umístěna v blízkosti bývalého kláštera kapucínů. I zde jsme se zaujetím vyslechli výklad o vzniku rumburské Lorety, která se řadí mezi nejhodnotnější loretánské kaple u nás. Navíc nám průvodkyně Klárka Mádrová ukázala i přilehlý klášterní kostel sv. Vavřince z konce 17. století.

 Po krátké polední přestávce jsme pokračovali již za pěkného počasí v našem programu. Autobusem jsme přejeli do blízkého Filipova, kde jsme navštívili „Lourdy severních Čech“ baziliku Panny Marie pomocnice křesťanů. V těchto místech došlo roku 1887 k zázračnému uzdravení třináctileté dívky a byla zde nejprve postavena kaple a později i kostel, povýšený hlavou římskokatolické církve papežem Piem XI. na „Baziliku minor“.

Po návštěvě tohoto poutního místa jsme přejeli na hraniční přechod Jiříkov-Neugersdorf, a protože jsme už nepotřebovali ani pas s vízem a výjezdovou doložku, ani celní prohlášení, prošli jsme se asi 1 km dlouhou cestou po území této obce, kde se v 17. století usazovali čeští exulanti, když museli po roce 1627 opustit jako nekatolíci svou vlast.

Příjemně unaveni jsme vyrazili k poslední zastávce naší plánované cesty, na novoborský lesní hřbitov. Tam jsme si znovu u památníku na popravišti připomněli události, ke kterým došlo před 95 lety, a u hrobu 7 zastřelených vzbouřenců jsme zakončili naše putování po stopách Rumburské vzpoury. Jak bylo plánováno – do Jablonného jsme přijeli po 17. hodině plni dojmů z výletu, který se díky našemu průvodci panu Smejkalovi opravdu vydařil.

                                                                  Jaroslav Oplt

 

 

image

Společné foto na lesním hřbitově v Novém Boru.

 

Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí v červnu

  V pondělí 10. června se v zasedací místnosti MěÚ sešlo 31 účastníků na pravidelné schůzce naší Společnosti. V úvodu všechny přítomné přivítal předseda pan Jaroslav Oplt. Zvláště pak přivítal hosty: pana Václava Lemberka z Hradce Králové, pana Ing. Jiřího Štastného z Mimoně a pana Mgr. Ladislava Bretta. Následně informoval přítomné o připravovaných akcích ve městě i blízkém okolí a prohlídkách města, které byly zveřejněny ve Zpravodaji a na webu města. Dále informoval o připravované akci v září, kdy si připomínáme 75. výročí událostí z roku 1938. O přednášce se bude jednat s Ing. Jaroslavem Benešem, který nás 9. února 2009 velmi poutavě informoval o historii finanční stráže v Lužických horách. Výsledek bude oznámen na stránkách Zpravodaje, plakátcích a webových stránkách Společnosti. Následně popřál všem klidné prožití letních prázdninových měsíců a předal slovo Jaroslavu Slabému, který si připravil připomínku dvoustého výročí návštěvy císaře Napoleona I. v Jablonném.

image                                                    Jaroslav Slabý                                                                                                                                                               

Dvousté výročí návstěvy Napoleona I. v Jablonném.pdf (258 KB) image 

 

Společnost přátel historie města v měsíci září

           V pondělí 9. září 2013 se sešlo na zámku Lemberk 38 členů a příznivců Společnosti, aby si po prázdninové přestávce vyslechli přednášku Renaty Černé na téma „Po stopách Clam-Gallasů“. Přednáška byla spojená s prohlídkou Rytířského neboli Vlašského sálu a Clam-Gallasovského apartmá. Tedy bytu, který byl na počátku 20. století stavebně upraven posledním mužským příslušníkem tohoto rodu hrabětem Františkem pro prvorozenou dceru Kristinu. Ta se na zámek Lemberk přistěhovala v roce 1920, aby lépe poznala jeho hospodářskou zprávu, a při této příležitosti si pro sebe v prvním patře východního křídla zařídila nádherný dívčí byt.

          Avšak bytu a zámku si Kristina příliš neužila, neboť se již v roce 1921 provdala za ovdovělého hraběte Josefa Arco-Zinnerberg (Zinneberka) a odstěhovala se za ním do Mnichova. Do uvolněného lemberského bytu začala po roce 1923 pravidelně jezdit, v pořadí čtvrtá, dcera hraběte Františka Clam-Gallase Gabriela, provdaná princezna Auersperková, která zámek nakonec v roce 1930 zdědila. Podle dochovaných inventářů nechala princezna Gabriela některé místnosti zámku, který byl již od roku 1882 zpřístupněn veřejnosti, zařídit novým mobiliářem a apartmá upravit svým potřebám.

          Přestože se Clam-Gallasovské apartmá skládá pouze z pěti místností (nárožní salon, pracovna, jídelna, budoár, dětský pokoj a ložnice), které se v posledních letech intenzivně rekonstruovaly a instalovaly původním mobiliářem, rozešli se účastníci přednášky téměř po devadesáti minutách.

                                                                                                                      Za Společnost Renata Černá

 

 

Společnost přátel historie města v měsíci říjnu

    V pondělí 14. října 2013 se sešlo v zasedací síni MěÚ 34 členů a příznivců Společnosti k vyslechnutí přednášky Ing. Jaroslava Beneše věnované 75. výročí událostí roku 1938 v Lužických horách. K naší lítosti se pan Ing. Beneš ze závažných důvodů omluvil a bylo nutné rychle zorganizovat náhradní program. Členové rady Jaroslav Slabý a Jaroslav Oplt připravili náhradní besedu k 75. Výročí událostí před uzavřením mnichovské dohody a tak mohli přítomné posluchače uspokojit, že jejich účast nebyla zbytečná. Při besedě jsme účastníky seznámili i s novou knihou Ing. J. Beneše „Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách“, která všechny velmi zaujala a třináct zájemců si ji hned objednalo.

Beseda byla doplněna kopiemi některých dokumentů (Mobilisační vyhláška z 23. 9. 1938, Mnichovská dohoda z 29. 9. 1938 v jazycích zúčastněných států, mapy, plány apod.).

 

                                                                                         Jaroslav Oplt

 

 

Společnost přátel historie města v měsíci listopadu

 V pondělí 18. listopadu se sešli přátelé historie na své pravidelné schůzce a 29 účastníků si velmi pozorně vyslechlo poutavé vyprávění pana Ing. Tomáše Besty, vedoucího Správy CHKO Lužické hory, o jeho cestě po Srí Lance.

V úvodu nás pan Besta seznámil se základními údaji. Srí Lanka je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, nachází se v blízkosti Indického poloostrova na ostrově Cejlon. Od Indie je ostrov oddělen úžinou Palk, s řetězcem korálových útesů zvaných Adamův most, na východě se nachází Bengálský záliv a na jihu Indický oceán. Největším městem je Kolomba. Mezi další významná města patří Dehíva, Moratuva, Kandy, Jápané a Trinkunámalé. Cejlon byl oficiálním názvem ostrova i země až do roku 1972.

         Z geografického hlediska má stát výrazně klimatické rozdíly, které jsou dány rozsáhlými nížinami na pobřeží, které se zvedají ve vnitrozemí do 2524metrů vysokého pohoří. V nejvlhčích oblastech se daří svěžím deštným pralesům, zatímco v sušších severních částech země rostou odolnější monzunové lesy s cennými dřevinami.

         Hlavním městem je Šrí Džajavardanapura Kotte, do kterého bylo již v rámci decentralizace přeneseno sídlo parlamentu. Většina státních institucí však dosud sídlí v Kolumbu. Ve skutečnosti je Kotte jedním z předměstí Kolomba a většinu není považováno za samostatné město. Území Srí Lanky se dělí na 9 provincií. Největší skupinu obyvatel tvoří Sinhálci (zhruba 74%) a Tamilové (14%). Kromě nich žije na Srí Lance velké procentu muslimů (7,2%) a menšina Tamilů s indickými kořeny (4,6%).

         Srí Lanka je především zemědělskou zemí s rozvinutým plantážním pěstováním čajovníku, kokosové palmy, kaučukovníku, rýže, banánů, cukrové třtiny, ovoce a koření, významný je i rybolov. Srí Lanka je také oblíbenou turistickou destinací.

         Poutavé vyprávění bylo doplněno množstvím zajímavých a nádherných snímků ze všech oblastí života, kterými jsme si mohli přiblížit tento ostrovní stát. Děkujeme panu Ing. Tomáši Bestovi za příjemný a poučný podvečer a těšíme se na další setkání.

                                                                                                    Za Společnost Hana Janďurová

 

Vánoční výstavka

 

Společnost přátel historie města uspořádala ve dnech 23. – 30. listopadu 2013 v Loveckém zámečku Pachtů z Rájova Vánoční výstavku. Výstavka se konala pod patronací města, ve spolupráci s MŠ Studánka, ZŠ a ZUŠ a ZŠP a ZŠS.

Na dvaceti třech stolech a sedmi panelech bylo připraveno 461 exponátů. K vidění bylo například 76 různých stromečků, 19 sněhuláků, 56 svícnů, 21 věnců, 45 andělů, 26 ryb, 52 zvonků, 12 betlémů, 2 ozdobené vánoční stromky. Velice zajímavý byl panel s ukázkou, jak se slavily Vánoce před rokem 1945 v našem městě, který připravila Renata Černá. 25 vystavovatelů představilo širokou možnost výzdoby během celé vánoční doby za použití nejrůznějších materiálů i technik. Návštěvníkům bylo rozdáno 255 ručně vyrobených přání, vyrobených pro výstavku učitelkou ZŠP a ZŠS Evou Šulcovou.

Zorganizovat výstavku by se neobešlo bez technické pomoci MÚ, ZŠ a ZUŠ, ZŠP a ZŠS, Paklisport klubu, Automodelářského klubu, kteří věnovali svůj čas, zapůjčili prostory, předměty a přiložili ochotně ruce k dílu. Výstavku po celou dobu trvání zabezpečovali členové Společnosti v tříhodinových intervalech. Bylo tak odslouženo 81 hodin (jeden člen 3x, 2 členky 2x), dalších 30 hodin služeb zabezpečila ZŠP a ZŠS. 82 hodin členů Společnosti si vyžádal úklid před i po výstavce, instalace, přípravě a likvidace výstavky.

Osmidenní výstavu zhlédlo 556 návštěvníků, z toho 304 dospělých. Mezi návštěvníky byli hosté z Oybina, Hejnic, České Lípy, Rumburka, Liberce, Jablonce nad Nisou. V knize návštěv se objevilo 67 pochvalných zápisů s vyjádřením uznání organizátorům výstavky, z nichž některá cituji:

- děkuji moc všem organizátorům za jejich čas a nadšení při přípravě takto  nádherné výstavky, město Jablonné může být na Vás pyšné, že jste s takovou noblesou se zhostili této rozsáhlé akce a reprezentovali tak město

- jako rodák, který se odstěhoval, vždy vítám možnost potkat se se známými tvářemi, tato příležitost setkání umocněná kouzlem Vánoc a umem místních tvůrců, mě obzvláště potěšila a přesvědčila, že mé kořeny jsou pevné

- nádherná výstava, která tady ještě nebyla, moc se povedla

- příjemné pohlazení na duši v tomto předvánočním čase, velký dík všem  organizátorům

- děkuji za krásný zážitek a krásné výrobky

- děkujeme za krásnou výstavu plnou originálních vánočních ozdůbek, navodila

  nám správnou adventní náladu

- uchvátila mě zručnost dětí i dospělých, prostě nádhera

- děkuji za hezký zážitek při setkání s vánoční atmosférou

- zírám a obdivuji šikovnost a vynalézavost – úžasné

- děkujeme za milou podívanou, šikovnost a um vždy potěší

Děkuji všem zúčastněným za jejich pomoc, přeji radost a spokojenost z vykonané práce. Zvláštní poděkování patří vedení našeho města, za umožnění konání výstavky v prostorách loveckého zámečku Pachtů z Rájova.

 

                                                              za radu Společnosti Hana Janďurová

 

 

Společnost přátel historie města Jablonného v prosinci 2013

          Závěrečná schůzka Společnosti se uskutečnila 9. prosince ve společenském centru, kde se konalo tradiční předvánoční posezení. Pozvání přijal starosta města Bc. Petr Sadílek, tajemnice Mgr. Daniela Pastorková, představitelé města: Mgr. Jindřich Dráb – ředitel ZŠ, Mgr. Hana Balážová – ředitelka ZŠ praktické a ZŠ speciální. Dorazil i náš čestný člen Mgr. Ladislav Smejkal.

          Z důvodu všem známým se letos poprvé nezúčastnil hodnotícího jednání i závěrečných akcí předseda Společnosti pan Jaroslav Oplt. V listopadu ulehl na nemocniční lůžko, ale se svoji Společností byl v neustálém kontaktu, činnost řídil „na dálku“. Prostřednictvím mobilního spojení, podrobných hlášení členů rady, pečlivě sledoval veškerou činnost a pomáhal alespoň sloven, abychom závěr roku zvládli. Snad se nám to podařilo a udělali jsme Ti, náš milý předsedo, trochu radosti. Poděkoval jsi nám Tvým dopisem, my děkujeme Tobě, za Tvoji péči a starostlivost a přejeme Ti hodně zdraví, ať jsi zase brzy mezi námi.

          Po přivítání byla přečtena zpráva o činnosti za uplynulý rok a zpráva o hospodaření.

Společnost je dobrovolným neregistrovaným sdružením, jehož členskou základnu tvoří lidé se zájmem o historii města a jeho okolí. Schůzky a akce Společnosti jsou přístupné široké veřejnosti, které je o nich informována na stránkách městského Zpravodaje, informačními letáky, v městském informačním středisku i na našich webových stránkách, které vytváří člen rady Jaroslav Slabý.

          Společnost pracuje dle Stanov schválených 15. ledna 2007 a řídí ji sedmičlenná rada volená na tři roky. Radu Společnosti tvoří: Jaroslav Oplt – předseda, členové Jaroslav Blecha, Hana Janďurová, Dania Nosková, Mgr. Lenka Nováková, Ludmila Patráková a Bc. Jaroslav Slabý.

          K dnešnímu dni má Společnost 58 členů převážně v důchodovém věku.

          V průběhu roku 2013 jsme k rozvoji kulturní činnosti v našem městě přispěli následujícími akcemi:

          Začátek roku proběhl v pokračování úspěšného přednáškového cyklu Jaroslavy Šiftové na téma Přemyslovci, který jsme zahájily v září 2012.

          Návrat do časů C. a K. monarchie se uskutečnil v březnu, kdy si člen Společnosti Jaroslav Slabý připravil přednášku, s bohatým obrazovým doprovodem, na téma Osobnost Františka Josefa I.  

          Měsíc duben byl ve znamení cestování. Členka Společnosti Lenka Nováková nás seznámila s Jizerskými horami a jejich rozhlednami.

          V květnu jsme vzpomněli 95. výročí vzpoury vojáků 7. střeleckého pluku v Rumburku. K přednášce velice ochotně přijal pozvání historik Mgr. Ladislav Smejkal, který nám byl též průvodcem při autobusovém zájezdu „Po stopách Rumburské vzpoury“, který jsme uskutečnili 18. května. Kromě míst bezprostředně spojených s Rumburskou vzpourou (popraviště v Rumburku, kasárna, muzeum, popraviště v Novém Boru) jsme navštívili v Rumburku Loretu a kapucínský klášter, poutní baziliku Panny Marie pomocné ve Filipově a vesnici Neugersdorf. Zájezd se uskutečnil za finanční podpory MěÚ Jablonné.

          Krátká, několikahodinová, návštěva císaře Napoleona I v našem městě byla v období napoleonských válek takřka bezvýznamná. Pokud by však původní Napoleonův plán vyšel, kdo ví, jak by se ubíraly dějinné události. Dvousté výročí této události připomněl před prázdninovou přestávkou svou přednáškou Jaroslav Slabý.

          Po prázdninové přestávce jsme se s Mgr. Renatou Černou vydali „Po stopách Clam-Gallasů“. Přednáška byla spojená s prohlídkou Rytířského neboli Vlašského sálu a Clam-Gallasovského apartmá na Lemberku.

          Na říjen byla připravena přednáška Ing. Jaroslava Beneše zaměřená na 75. výročí událostí roku 1938 v Lužických horách. K velké lítosti se Ing. Beneš z vážných důvodů omluvil. Náhradní program na stejné téma si připravil Jaroslav Oplt a Jaroslav Slabý.

          Listopad se nesl ve znamení cestování. Vedoucí Správy CHKO Lužické hory Ing. Tomáš Besta nám povyprávěl o svém putování po Srí Lance. Vyprávění doplnil množstvím obrázků ze všech oblastí života na tomto ostrově.

          Ve dnech 23. – 30. listopadu uspořádala Společnost ve spolupráci s místními školami (ZŠ, MŠ Studánka, ZUŠ, ZŠ praktické a ZŠ speciální) a pod patronací Města Jablonného v prostorách loveckého zámečku Pachtů z Rájova „Předvánoční prodejní výstavu“. S přípravou pomohla ZŠ praktická a ZŠ speciální, ZŠ, ZUŠ a Paklisport klub. Výstava byla přístupná denně od 10 do 16 hodin. 25 vystavovatelů vystavovalo celkem 460 různých exponátů. Během osmi dnů shlédlo výstavku 556 návštěvníků (jeden pes), kteří svůj obdiv a uznání vyjádřili v 67 zápisech. V průběhu výstavy se prodaly výrobky za 17 463,- Kč, které byly předány vystavovatelům. Výstavu navštívili také členové spřáteleného spolku Heimatbund Lückendorf.

          Celoroční činnost byla zakončena dne 9. prosince na pravidelném předvánočním posezení. Průměrná účast na akcích byla 34 osob.

          Také v tomto roce jsme pokračovali v přátelské spolupráci s vlastivědným spolkem Heimatbund Lückendorf. Naši členové i spoluobčané navštívili tradiční jarmark s ukázkami starých řemesel, který se pravidelně koná na dnešní Gablerstrasse v Lückendorfu a někteří navštívili i oblíbený Heimatfest na konci července. Spolupráce nadále pokračuje vlastivědným spolkem Českolipska – Klubem přátel muzea v České Lípě, mezi jehož členy patří Mgr. Renata Černá a Bc. Jaroslav Slabý, který v prosinci uskutečnil v muzeu přednášku „Osobnost Františka Josefa I. Předseda Klubu, Mgr. Ladislav Smejkal, je naším čestným členem. Nadále hodláme v této spolupráci pokračovat.

V uplynulém období Společnost spolupracovala s místními školami, informačním centrem, vedením státního zámku Lemberk, kronikářkami města, vedením CHKO Lužické hory, městským zpravodajem a dalšími organizace. S jejich pomocí se podařilo vykonat řadu akcí a patří jim náš velký dík.

          Členové Společnosti zajišťovaly v měsících červen až srpen dozor na výstavě kresleného humoru Míry Štichy, která se uskutečnila v loveckém zámečku Pachtů z Rájova. Při tomto dozoru bylo odpracováno 45 hodin. Od května do září byli každou středu odpoledne připraveni členové Společnosti v místním infocentru, které nabízelo komentované prohlídky města. Ač předpokládaný zájem nebyl tak velký, přesto se uskutečnilo několik prohlídek a přišel i děkovný dopis.

          Rada Společnosti přátel historie města jménem všech členů vyjadřuje touto cestou upřímné poděkování představitelům našeho města za podporu a pomoc, které nám v uplynulém roce poskytovali. Bylo nám umožněno bezplatně používat zasedací síň MěÚ pro přednáškovou činnost a Zastupitelstvo města poskytlo Společnosti příspěvek na činnost, který jsme využili při výše uvedeném zájezdu.

          Také v následujícím roce hodláme pokračovat v naší přednáškové a poznávací činnosti. Plánujeme se seznámit se Starozákonními příběhy, prací kriminální služby, připomeneme si 75. výročí okupace Československa i 100. výročí sarajevského atentátu a vzniku 1. sv. války. V rámci cestopisných přednášek se blíže seznámíme s Ralskou pahorkatinou a Máchovým krajem. O našich akcích informujeme prostřednictvím plakátků, městského zpravodaje a webových stránek Společnosti.

          V turistické sezóně 2014 bychom nadále zůstali nápomocni průvodcovskou činností při seznamování s historií a pamětihodnostmi našeho města. Do našeho programu rádi zakotvíme i vaše návrhy a náměty.

 

                                                 Za Radu Společnosti Hana Janďurová a Jaroslav Slabý

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...